Jaargang 31

Nummer 2

Maart 2021

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Nederlands van cruciaal belang voor alle leerlingen

Brent Roelandt & Dominic Potters

Vrije tribune van 3 januari 2021
Bron Doorbraak

Dat onderwijs de kern van een grotere discussie kan zijn bewees de coronacrisis nogmaals. Dagenlang onderhandelde men over het al dan niet openhouden van de scholen, om op die manier onze kinderen en scholieren van degelijk onderwijs te kunnen blijven voorzien. Deze bijkomende moeilijkheid tijdens de coronacrisis sneeuwde een andere problematiek ietwat onder, namelijk: de taalproblemen van leerlingen binnen ons onderwijssysteem. ‘Een goede kennis van het Nederlands is van cruciaal belang om volwaardig te kunnen deelnemen aan ons onderwijs’, vindt Jong N-VA.

Nummer 2 | Maart 2021
© gpointstudio - nl.freepik.com

Hulp op maat

De optie om fysiek te kunnen blijven lesgeven, geniet de voorkeur van zowel vele leerkrachten, directies als van de minister zelf, dat staat vast. Hierdoor kunnen leerlingen meer hulp op maat aangeboden krijgen. Dat geldt uiter- aard ook voor taalproblemen bij leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands. Het is bewezen dat leerlingen die met een taalachterstand het onderwijs aanvatten meer moeilijkheden hebben met het verwerken van de leerstof, aangezien ze meer moeite hebben om alles te begrijpen.

Er bestaat als het ware een communicatiekloof. Volgens cijfers uit 2018 spreekt 21,5% van de leerlingen in het Vlaamse basisonderwijs thuis een andere taal dan het Nederlands. Ten opzichte van 5 jaar geleden is dat een stijging van bijna 5%. Dat terwijl de Vlaamse overheid en de lokale besturen toch enorm hun best doen om anderstaligen ervan te overtuigen dat een goede kennis van het Nederlands van uiterst groot belang is om ten volle te kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Secundair onderwijs

Hoe sneller men begint met het onder de knie krijgen van een taal, hoe beter dit is voor de scholier in kwestie. Het is dan ook duidelijk dat de (benutte) tijd in het basisonderwijs cruciaal is, aangezien de leerlingen in het secundair onderwijs vaak meer en zwaardere leerstof moeten verwerken. Dit kan niet enkel een taal-, maar ook een kennisachterstand teweegbrengen. Evi Rasschaert, leerkracht secundair onderwijs getuigt: ‘Onze taak als leerkracht bestaat erin om leerlingen de leerstof te onderwijzen die de leerplannen ons voorschrijven. Dat elke leerling onderwijs op maat verdient, dat klopt, maar ik merk wel dat ik vaak extra ondersteuning moet bieden aan anderstalige nieuwkomers waardoor andere leerlingen minder ondersteuning krijgen. Dit is nefast voor de andere leerlingen en ons gehele onderwijs.’

Wanneer deze jongeren op het einde van hun secundair onderwijs deze taalachterstand nog steeds hebben, kan dit ook negatieve gevolgen hebben voor hun verdere loopbaan.

Als er gekozen wordt om meteen de arbeidsmarkt op te gaan, bestaat de kans dat ze moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een geschikte job, aangezien een goede kennis van het Nederlands als vereiste geldt. Zoals de VDAB het mooi verwoordde: ‘Nederlands is de taal van de arbeidsmarkt’.

Hoger onderwijs

Wanneer jongeren de overstap maken naar het hoger onderwijs is het van het uiterste belang dat ze al een goede basis hebben. Een opgebouwde achterstand in het middelbaar – of zelfs vroeger – werkt als een  kloof vergrotend sneeuwbaleffect. De essentie van ons basis- en middelbaar onderwijs is dan ook om iedereen tot dat basisniveau te brengen. Zeker voor het Nederlands, de taal van ons onderwijs, is dit van cruciaal belang. Taal is namelijk alles in het hoger onderwijs. Werkstukken, bachelorproeven of thesissen, overal is taal aanwezig. Gelet op het slaagpercentage van studenten met een migratieachtergrond, moet het onderwijs er op inzetten hen aan boord te hijsen, zodat we niet telkens drempelverlagende reddingsboeien moeten uitgooien. ‘Vooral het hebben van een niet-West-Europese migratieachtergrond, en problemen hebben met het beheersen van onze onderwijstaal, is doorslaggevend: ruim 38,2% van die groep studenten wordt geweigerd.’ (Veto, 11 januari 2018).

Het beheersen van het Nederlands heeft een stuwend effect. Dit wordt vergroot indien men al op jonge leeftijd de heersende taal van het leefgebied, Nederlands voor Vlaanderen, aangeleerd krijgt. Bij de stimulatie van taalintegratie op jonge leeftijd kan er dus een rimpeleffect ontstaan waardoor jongeren met een migratieachtergrond vaker de weg vinden naar het hoger onderwijs en hun slaagkansen in het algemeen vergroten.

Nummer 2 | Maart 2021
© rawpixel.com - nl.freepik.com

OKAN

OKAN, Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers, klinkt sommigen misschien niet bekend in de oren. Dit initiatief zorgt ervoor dat kinderen die de nationaliteit van ons land nog niet verworven hebben, meteen in klassen verdeeld worden op basis van niveaus. Op die manier krijgen ze tijdens hun tijd in het basisonderwijs 1 of 2 jaar de kans om tot het laatste niveau te geraken. In het secundair onderwijs gaat dit over 1 jaar.

Deze termijn is vrij kort om het Nederlands machtig te worden en zeker indien dit voor sommige leeftijden gepaard gaat met bergen andere te verwerken leerstof. Om hieraan tegemoet te komen, moet er groots ingezet worden op taalcoaches in het basis- en secundair onderwijs, zodat reguliere leerkrachten een lagere werklast hebben en OKAN-leerlingen ook nadien nog blijven genieten van individuele taalondersteuning. Op deze manier kunnen leerkrachten nog steeds fulltime met de leerstof van hun vak bezig zijn.

Taalbaden en taalcursussen

Naast de OKAN-klassen bieden lokale besturen allerhande brochures en infosessies aan, aangevuld met andere faciliteiten. Zo kunnen anderstaligen gratis deelnemen aan taalkampen die hen sterken in hun streven naar het leren van onze taal. Vaak organiseren lokale besturen deze ‘zomerscholen’ met steun van Vlaanderen.

Jongeren zouden hier al van jongs af aan gebruik van moeten maken om zo snel mogelijk onze taal machtig te worden. Vaak zijn het ook de kinderen die actief Nederlands willen leren en spreken om op die manier met hun vrienden op school, in de sportclub, etc. makkelijker te communiceren. Vaak zijn het de ouders die hier een rem op zetten om allerhande redenen.

Verplichte taalkampen

Ons voorstel is dan ook om deze taalkampen niet meer vrijblijvend te laten, maar verplicht te maken voor anderstalige jongeren die in ons onderwijs stromen. Dit kan gebeuren door deze instroming te koppelen aan een taalexamen, op maat van het studieniveau. Deze taalexamens worden bij voorkeur enkel georganiseerd vanaf de leeftijd van 12 jaar. Op deze manier hebben leerlingen tijdens de periode in het basisonderwijs de mogelijkheid om bij het verwerken van de leerstof ook hun Nederlands bij te spijkeren, vaak zonder dat ze dit zelf beseffen.

AANGEBODEN DOOR DE VRIENDEN VAN DOORBRAAK

Mira Feticu

Mira Feticu is geboren in Roemenië en woont nu al zestien jaar in Nederland. In die periode leerde ze zo goed Nederlands dat zij al vijf boeken schreef in die voor haar nieuwe taal.

Die vijf boeken zijn vijf liefdesverklaringen aan de Nederlandse taal, schrijft ze in haar nieuwste boek. Feticu leerde Nederlands omdat ze verliefd werd op een Nederlandse man. In haar thuisland Roemenië was ze al schrijver en dichter,  maar leed ze onder de heersende dictatuur en de verwrongen maatschappij.

Nederlands is voor Feticu een ‘helende taal, een taal waar voor mij een genezende werking van uitgaat, een taal waarin ik veel over pijn heb geschreven’, schrijft ze in de inleiding van de bundel. Haar boek handelt niet alleen over de liefde voor de Nederlandse taal, maar over de liefde en verwondering voor taal in het algemeen.

De korte essays die het boek bevat hebben namen als ‘taal en vrijheid’, ‘taal als wapen’, ‘taal en onmacht’, ‘taal en volksaard’.

‘De taal heeft mij een enorme vrijheid gegeven, die ik elke nieuwkomer gun. Durf te praten, wil ik tegen iedereen zeggen. Door de taal hoor je erbij.’  Over het gebruik van het Engels zei ze in VRT-taal (2 feb 2021): ‘En ik heb een hekel aan het feit dat Engels dan als oplossing dient. We spreken ‘global English’ om elkaar te begrijpen. Sommige vriendinnen van me doen na twintig jaar in Nederland niks anders. Maar waarom zou je zo in je bubbel blijven hangen? Waarom een taal spreken die enkel als middel dient, maar geen gevoel belichaamt?’

Mira Feticu – Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal. De Geus, Amsterdam. 224 blz. € 20

Te koop bij Doorbraak

Nummer 2 | Maart 2021

ACTIEPUNTEN

Nummer 2 | Maart 2021

Chaudfontaine

Waterproducent Chaudfontaine is de traagheid genegen, maar verslikt zich en vergeet dat Vlaanderen Nederlandstalig is. ‘Slow is good’ kon gemakkelijk  vertaald worden in het pittiger ‘Traag is beter’. Of komt het doordat het Waalse Chaudfontaine overgenomen is door het Amerikaanse Coca-Cola?

Chaudfontaine – Bergensesteenweg 1424,1070 Anderlecht België

Schrammek

RVS is eveneens lid van onze vereniging. Zij gebruikt schoonheidsproducten van het merk Schrammek, waar- over zij heel tevreden is…behalve dat er geen Nederlands in de gebruiksaanwijzing staat. Net zoals wij begrijpt ze echt niet hoe een Duits bedrijf producten op een markt van 23 miljoen Nederlandstaligen (Vlaanderen en Nederland) wil brengen zonder respect voor onze taal.

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH & Co. KG, Kibbelstraße 6, D-45127 Essen

Nummer 2 | Maart 2021

DataNews

De aandacht van een alerte lezer uit Duffel werd bij het doorbladeren van Knack van 3 februari 2021 als het ware naar de pagina met de bladvullende advertentie van DataNews gezogen: ééntalig Engels en geen woord Nederlands!

Na kort opzoekwerk blijken én DataNews én Knack in de in de zeer uitgebreide portefeuille van uitgaven van magazines van Roularta Media Group te zitten. Daaruit besluiten wij dat hier, binnen een Vlaamse uitgeverij nota bene, het ene magazine in een ander magazine uitsluitend in de Engelse taal gepromoot wordt. Dit is een totaal gebrek aan respect voor de Nederlandse taal. En dat is ontoelaatbaar.

Reageren naar:

dhr. Jos Grobben, directeur magazines

hoofdredacteur bij DataNews is Kristof Van der Stadt

Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare

Ponderosa

Bij Ponderosa vinden ze het blijkbaar nodig de kwaliteit van de producten die er verhandeld worden, en het plezier met die machines te werken, kracht bij te zetten door gebruik te maken van de Engelse taal, daar waar de advertentie in “etalage” van 10 februari 2021 toch bedoeld is voor mensen van bij ons. Is er één goede reden om het Nederlands te veronachtzamen

Nazareth: 09/386 19 89

Drongen: 09/236 28 68

Nummer 2 | Maart 2021

Let it snow...

Wat kan bij het ochtendgloren van een zondagmorgen (of een andere dag) beter ons reukorgaan strelen met de warme bakkerslucht uit de oven, en wat kan nadien onze smaakpapillen beter verwennen dan de producten uit de hete bakkersoven, gebakken door de ambachtelijke banketbakker, met kennis van zaken en ervaring.

Daar heb ik alle respect voor en daarom koop ik altijd bij de plaatselijke ambachtelijke bakker. “Een stukje Vlaams erfgoed dat terecht wereldfaam geniet en enkel te koop bij de ambachtelijke banketbakker”, zoals de bakkersfederatie ‘bakkers Vlaanderen’ promoot.

Vlaams erfgoed, inderdaad, maar dan ontsiert de bakkersfederatie hun promotiecampagne met een Engelstalige slogan zoals die in dit geval in de Zondag verschenen is. Dat is een valse noot die kan tellen. Wat is er mis met het Nederlands dat toch ook bij Vlaanderen hoort?

BAKKERS VLAANDEREN, Elisabethlaan 1A te 2600 Berchem

Nummer 2 | Maart 2021

Ulla Popken

Ulla Popken is een Duitse kledingwinkel met hoofdkantoor in Rastede . Het bedrijf is gespecialiseerd in dameskleding in grote maten en verkoopt deze in meer dan 320 winkels in Europa en in de Verenigde Staten met een tweewekelijkse catalogus van 48 pagina’s. 

Ook in Vlaanderen zijn verschillende winkels actief.

De hierbij afgedrukte kaart die de klanten in hun brievenbus ontvingen, is volledig in het Nederlands gesteld, behalve “happy VALENTINE’S DAY”. Waarom moest dat? Was het nodig om daarvoor de vreemde taal die Engels toch is en blijft, te gebruiken?

Nummer 2 | Maart 2021

ABOUT YOU GmbH & Co. KG
Domstrasse 10
20095 Hamburg Duitsland

0800 / 778 71

Wie www.ullapopken.info aanklikt, krijgt een lijst met landen voorgeschoteld waaruit een keuze kan gemaakt worden. Voor het Belgenland kan men op Belgique klikken en krijgt men alles in het Frans te zien! Ook hier staan we dus geboekstaafd als een Franstalig land!

FISHH by DE JAEGER

Nummer 2 | Maart 2021

Bij vishandel en traiteur De Jaeger uit Knesselare zijn ze in hetzelfde bedje ziek. Op hun advertentie in de Wegwijzer week 5 editie Meetjesland prijkt een smakelijke advertentie met de wens “happy Valentine’s Day”. De combinatie van deze twee talen staat als een tang op een varken. Moeten we het Engels ter assistentie roepen om onze wensen en gevoelens uit te drukken? Onze Nederlandse taal is een rijke taal en onze wensen en gevoelens kunnen perfect in het Nederlands uitgedrukt worden. Bijgevolg, laat ons in onze moedertaal communiceren zonder hulp van vreemde talen.

Vishandel traiteur De Jaeger, Veldstraat 39 te 9910 Knesselare (Aalter)

KMSK

Bij een artikel over Pieter Bruegel de Oude in het tijdschrift Meervoud van januari 2021 lazen we dat de schrijver een onaangename ervaring had bij het bezoek aan de tentoonstelling over Bruegel in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. ‘Zowel bij het onthaal, aan de ticketbalie als in de vestiaire werd ik zonder blikken of blozen in het Frans te woord gestaan door personeelsleden die geen gebenedijd woord Nederlands machtig waren. Aan het onthaal verklaarde de betrokkene dat hij een Bastonien was en probeerde het Nederlands onder de knie te krijgen. Ver was hij helaas nog niet gevorderd. De dame aan de ticketbalie, beleefd maar onzeker en stuntelig, mompelde een paar quasi onverstaanbare woorden die door haar geacht werden in het Nederlands te zijn aangesproken. In de vestiaire werd mij op vrij arrogante wijze te kennen gegeven dat er een Nederlandssprekende collega in de buurt was, maar die bleek in geen velden of wegen te bespeuren. En dan nog!’ 

Het KMSK maakt deel uit van een aantal federale wetenschappelijke instellingen. Dit betekent dat Vlaanderen er ook rechtstreeks aan mee betaalt!

Michel Draguet, directeur, Museumstraat 9 – 1000 Brussel

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschaps- beleid, Hertogstraat 61 – 1000 Brussel

Nummer 2 | Maart 2021

Bewonerskaart

Ondanks alle grondwettelijke waarborgen hebben Brusselse Vlamingen het nog altijd niet gemakkelijk en worden zij vaak slecht behandeld. Om hun gerechtvaardigde rechten te verkrijgen moeten zij sterk op hun strepen staan en onvermoeid klachten indienen, waarvan de uitslag weken tot maanden uitblijft en het onzeker is dat er effectief iets verbeterd zal zijn. Onze schrijfactie kan op korte termijn meer bereiken, zeker als er meerdere deelnemers met deze actie begaan zijn.

In Sint-Lambrechts-Woluwe kreeg een lid van onze vereniging een uitnodiging voor de verlenging van zijn bewonerskaart voor gereglementeerd parkeren. De dienst is telefonisch te bereiken, maar spreekt je automatisch aan in het Frans en men kan slechts uitermate moeizaam antwoorden op je vraag om inlichtingen. (Wilt u ook inlichtingen: bel 02 761 60 18)

De bevestiging van een afspraak met de dienst werd als volgt verwoord: “Beste…, Wij bevestigen uw benoeming met Stationnement – autres demandes van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe: 4 décembre 2020 tot 9 h 10 min”

Het gemeentebestuur kan best eens gewezen worden op de wijze waarop men telefonisch antwoordt en op de wijze waarop men afspraken bevestigd.

Aan de heer Burgemeester en Schepenen, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Brussel 

ANTWOORDEN

Reveil Vlaanderen (actiepunt nov-dec-jan 2020-2021)

Geachte Pieter Deknudt,

Ik vind uw initiatief van Reveil Vlaanderen prachtig. Maar waarom doe je dat onder een Franstalige titel? Reveil heeft zoveel verschillende betekenissen. Klinkt “Wake Vlaanderen” of “Rouwwake Vlaanderen” dan zo ouderwets? Het is toch Nederlands. Misschien vinden jullie zelf wel een Nederlandstalig alternatief.

Ik wens je nog veel succes met uw initiatief.

Hoogachtend,

S. v. L.

Beste S.

Bedankt om in je digitale pen te kruipen en mee te denken met ons project.  Dat doet echt deugd. Het motiveert ons om ons kompas goed af te stemmen. Ik overloop even onze redenering: 

1) ETYMOLOGISCH

Het woord ‘wake’ werd idd al in het Oudnederlands gebruikt, zoals in dit voorbeeld uit de 13de eeuw:  wake zn. het waken. Mnl. wake het wakker zijn, het waken in Dos bleef si liggende al din nacht … in wake zo bleef ze de hele nacht wakker liggen [1265-70; VMNW] (bron:  http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wake

Wat opzoekwerk leverde me indertijd het volgende op voor ‘Reveil’: 

1) Geestelijke herleving 2) Herleving 3) Ontwaking 4) Opleving 5) Opwekking 6) Religieuse herleving 7) Religieuze handeling 8) Religieuze herleving 9) Reveille
(bron: https://www.mijnwoordenboek.nl)  

Dit woord werd toch ook al sinds 1845 in de Nederlandse taal gebruikt. (bron: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reveil

Wat me brengt bij de vraag: vanaf wanneer kan je een woord ingeburgerd noemen?  We besloten indertijd dat de term ‘Reveil’ daarom al lang genoeg een Nederlands woord is om haar mooiere betekenis (heropleven, weer tot leven brengen) te verkiezen boven de term ‘wake‘ (het niet slapen, de wacht houden). 

2) TOEKOMST

Een tweede reden om voor de term Reveil te kiezen, is dat we de ambitie hebben om over een tiental jaar onze vleugels uit te slaan over heel Europa. We zijn al voorzichtige gesprekken gestart met instanties in Nederland en Frankrijk. We zochten dus een term die we op termijn ook buiten Vlaanderen kunnen gebruiken. 

3) OPEN BLIK

We gaan als organisatie op zoek naar onze wortels. Maar hebben voor onszelf uitgemaakt dat we voorlopig niet onder een politieke of levensbeschouwelijke vlag willen werken. 

Een weloverwogen keuze. We willen namelijk de universele zoektocht naar een rouwcultuur van eigen bodem openstellen voor iedereen die wil meezoeken. In onze zoektocht kijken we naar onze wortels, maar houden we de blik ook open voor het heden en de toekomst. Zo hielden we in 2018 een Reveil in Genk waarbij de priester, de imam en een vertegenwoordiger van de humanistische beweging in hetzelfde Reveilmoment mooie teksten en muziek over afscheid brachten. Het was prachtig. 

Filmpje VRT NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/01/reveil-brengt-originele -hulde-aan-de-doden/

Ook daarom staan we open voor artiesten die in een andere taal zingen: We willen onze wortels niet gebruiken om ons af te schermen van de buitenwereld, maar om met de voeten stevig in de grond de blik open te houden voor nieuwe invloeden. In tegenstelling tot het commerciëlere Halloween dat klakkeloos is overgenomen uit de Iers-Amerikaanse cultuur. 

In dit filmpje probeer ik uit te leggen wat onze missie precies is: 

Ik hoor heel graag je reactie, bedenkingen, ideeën hierover. 

Hieronder nog wat info over enkele projecten die we doen: Iedereen die dat wil, kan een herinnering, anekdote of verhaal over een overleden dierbare achterlaten op onze Verhalenbank: www.reveil.org/verhalenbank

De mooiste verhalen verzamelen we in een boek, met elk jaar straffe auteurs. Dit jaar bv Peter Verhelst, Rudi Lavreysen…: www.reveil.org/boek 

Misschien een fijn alternatief voor onder de kerstboom?

 

warme groet

Pieter Deknudt

oprichter vzw Reveil

Engels in het verslagboek van "Aan de IJzer".

Zopas ontvingen we het Jaarboek 2020 (nr. 4) van “Aan de IJzer” (IJzerbedevaart). Een kleine bloemlezing van enkele titels: “Floating dreams, Say no to violence, Tools4schools, Discover 2020, Ican cities appeal, Memory date, Dug out …. ”  enz. De zgn. verdraagzamen van “Aan de IJzer” verdragen geen Nederlands!

DE TAALGRABBELTON

Van de Stichting Nederlandse Taalkunde kregen we de melding dat een nieuwe regeling van kracht is over het uitspreken van het woord ziekenhuis. Voortaan is dit als volgt uit te spreken; “tsieken-nuis”. Van VTM-nieuwslezers (en ook bij regionale zenders) kan je deze nieuwe uitspraak al goed beluisteren, wanneer men de dagelijkse coronacijfers meldt!

Dit lezen we op de taartendoos bij de plaatselijke bakker:

“Thank you for choosing local quality” 

Wat een hypocrisie van de plaatselijke bakker en de verpakkingsfirma (Probox – Firma Gruyaert  Oostkamp)!

Koop lokaal, maar spreek de lokale taal niet!!!

Nummer 2 | Maart 2021

De reissector… daar gebruikt men vlot de woorden  “voucher” en “refund rekest”. Deze woorden hoorde ik deze morgen op Radio 2 (25/01) bij Sven Pichal in het programma “De Inspecteur” waar mevrouw Kim Daenen van Brussels Airlines de soepelheid van hun tickets kwam uitleggen. Ticket i.p.v. toegangsbewijs is natuurlijk allang ingeburgerd, maar “terugbetalingsverzoek” klinkt toch altijd mooier.

M.V. H.

Voortdurend te horen op TV één/canvas: het verkeerd gebruik van onder meer…. voor/om, hen/hun,  als/dan, ons/wij, mij/ik, fysisch/fysiek enz… Daar komt nog bij, het voortdurend gebruik van: “eh”, en het ergerlijk onderbreken van de gasten. (Tegen volgend nummer van Nederlands/Landstaal zullen we het eens bijhouden hoe het zit in programma’s als de Zevende Dag, De Afspraak en Terzake).

Maar de laatste tijd worden we meer en meer geconfronteerd met een nieuwe taalverloedering: de “vanalogie”. Enkele voorbeelden:

 • We hebben te weinig ruggengraat van kijk…
 • We moeten zorgen van kijk…
 • Mijn punt is van ja…
 • Je moet durven zeggen van kijk…
 • Als de virologen zeggen van…
 • Ik heb een boodschap gestuurd van kijk…
 • Er wordt gewaarschuwd van…
 • Ik gaf al aan van ja…
 • Als de minister zegt van kijk…
 • We moeten duidelijk maken van…
 • We geven een advies van kijk ja…

Ik denk hierbij van ja als dat de nieuwe mode is van ja kijk dan kan ik niet meer volgen van ja, maar op de VRT weten ze van kijk ja beter. Of dat denken ze van ja !!!!

Niks “Take away” bij deze Chinees.

Daar waar in de huidige coronatijden heel wat zaken, allerlei eethuizen, bakkers die koeken en koffie aanbieden spreken van “Take away” dit en “Take away” dat, vermeldt onze lekkere Chinees in Lievegem “gerechten om mee te nemen” of kortweg “afhaling”, uitsluitend in correct Nederlands. Een Chinees die ons het goede voorbeeld geeft!

Dat verdient een dikke pluim, toch?  

Van boven de Moerdijk

                                                                                                  NOS / TAALVOUTJE

                                                                     NOS NIEUWS • BINNENLAND • ZA 13 FEBRUARI

Nummer 2 | Maart 2021

Grappigste taalfout van 2020: “Wij berijden     ons konijn in eigen keuken”. Deze taalfout op het bord van een restaurant is door lezers van taalvoutjes.nl gekozen tot de grappigste taalfout van 2020. De winnaar werd vanochtend bekendgemaakt. 

In ons volgend nummer volgen nog dergelijke ‘taalvoutjes’ of kwinkslagen met de Nederlandse taal.  

Nummer 2 | Maart 2021

Gedicht

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht In een oud stadje, langs de watergracht’ 

zijn de beginregels van het lange gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter uit 1889.

Het is uiteraard niet verboden deze Nederlands-Landstaal verder te verspreiden, integendeel zelfs.

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email