‘De tael is gansch het Volk’

Nummer 4 | Mei 2021

Vroeger dachten veel mensen in Vlaanderen dat door het Frans te gebruiken i.p.v. het Nederlands, je communicatie juister, moderner, interessanter, kortom beter werd. Sinds enkele decennia heeft het Engels die ‘bevoorrechte’ plaats ingenomen. Door Engelse zinnen of woorden te gebruiken denkt men de dingen preciezer te kunnen omschrijven en hoopt men intelligenter, aantrekkelijker, hipper over te komen.

Ik wil meer lezen
Nummer 3 | April 2021

Nummer 3 | April 2021

‘Wie het onderzoek internationaal op de kaart wil zetten, kiest om evi-dente redenen voor het Engels. De keuze voor Engels als onderwijs-taal aan hogescholen en universiteiten is een ander paar mouwen’,
schrijven professoren Pierre Schoentjes en Yves T’Sjoen van de UGent.

Ik wil meer lezen
Nummer 2 | Maart 2021

Nummer 2 | Maart 2021

Dat onderwijs de kern van een grotere discussie kan zijn bewees de coronacrisis nogmaals. Dagenlang onderhandelde men over het al dan niet openhouden van de scholen, om op die manier onze kinderen en scholieren van degelijk onderwijs te kunnen blijven voorzien. Deze bijkomende moeilijkheid tijdens de coronacrisis sneeuwde een andere problematiek ietwat onder, namelijk: de taalproblemen van leerlingen binnen ons onderwijssysteem. ‘Een goede kennis van het Nederlands is van cruciaal belang om volwaardig te kunnen deelnemen aan ons onderwijs’, vindt Jong N-VA.

Ik wil meer lezen

BEZOEK DE VVB

Nieuws – Webwinkel – Podcast’s – Video’s