‘De tael is gansch het Volk’

Nummer 9 | November 2021

Nummer 9 | November 2021

“De tael is gansch het volk.” Zo heette het genootschap dat de oran-gist Prudens Van Duyse bijna twee eeuwen geleden oprichtte voor de culturele strijd van de Vlaamse Beweging. Ik denk dat, als je een dy-namo zou kunnen verbinden aan de doodskist van dear Prudens, je half Vlaanderen van licht zou kunnen voorzien door het aantal keren dat hij zich de voorbije week heeft omgedraaid in zijn graf op het Campo Santo in Sint-Amandsberg.

Ik wil meer lezen
Nummer 7 | September 2021

Nummer 7 | September 2021

Vorig jaar wezen we er al op dat meerdere overheden de coronacrisis aangrepen
om de Taalwetgeving met voeten te treden.
Een paar van deze taalincidenten werden voor de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht gebracht die oordeelde dat praktijken in onder meer Gent en
Liedekerke inbreuken op de Taalwetgeving uitmaakten

Ik wil meer lezen

Nummer 4 | Mei 2021

Vroeger dachten veel mensen in Vlaanderen dat door het Frans te gebruiken i.p.v. het Nederlands, je communicatie juister, moderner, interessanter, kortom beter werd. Sinds enkele decennia heeft het Engels die ‘bevoorrechte’ plaats ingenomen. Door Engelse zinnen of woorden te gebruiken denkt men de dingen preciezer te kunnen omschrijven en hoopt men intelligenter, aantrekkelijker, hipper over te komen.

Ik wil meer lezen

BEZOEK DE VVB

Nieuws – Webwinkel – Podcast’s – Video’s