Jaargang 31

Nummer 4

Mei 2021

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Nieuwe acties

VVBAD en het Engels

Vroeger dachten veel mensen in Vlaanderen dat door het Frans te gebruiken i.p.v. het Nederlands, je communicatie juister, moderner, interessanter, kortom beter werd. Sinds enkele decennia heeft het Engels die ‘bevoorrechte’ plaats ingenomen. Door Engelse zinnen of woorden te gebruiken denkt men de dingen preciezer te kunnen omschrijven en hoopt men intelligenter, aantrekkelijker, hipper over te komen.

Deze plaag (van het onnodig Engels gebruiken) heeft nu ook de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) bereikt. Tot vorig jaar noemde de VVBAD – die dit jaar haar 100ste verjaardag viert (opgericht door Ger Schmook!) –  zichzelf “de beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten”. Op de digitale Algemene Vergadering van 18 maart jl. werd de missie echter bijgestuurd. Voortaan heeft de VVBAD als belangeloos doel “dé beroepsvereniging in Vlaanderen van informatie professionals” te zijn, naar eigen zeggen “omdat deze term beter ons verruimde doelpubliek omschrijft”.

Nu bestónd er al een -Nederlandse- term voor die ruime sector van het informatie-“wezen”, een term die alle functies in het informatiewerk insluit, niet alleen die in de typische sectoren van bibliotheken, archieven en documentatiecentra, maar ook die in alle mogelijke organisaties en/of bedrijven waar informatieverwerking een rol speelt. Die term luidt: Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde, afgekort BDI.

Voor het Engelse ‘professionals’ zijn er verschillende Nederlandse equivalenten: vaklui, vakmensen, vakkundigen, beroepskrachten, . [Vergeten we niet dat Britse Engelstaligen vaak bij de term ‘professionals’ in de eerste plaats aan beoefenaars van een vrij beroep denken!]

De VVBAD had dus gemakkelijk een betere term dan informatieprofessional kunnen vinden, bijv. BDI-vaklui, of informatievakmensen, of nog beroeps-BDI’ers, . Maar neen, het Engels moest en zou binnengesmokkeld worden, want anders zou men kunnen denken dat de VVBAD niet enkel oud en eerbiedwaardig, maar ook oubollig, ja achterlijk is. Zou men het ‘Vlaamse’ ook niet beter laten vallen?

Dirk De Haes (gegradueerde in de BDI 1998)

ACTIEPUNTEN

ISS

Het baarde toch enige verwondering om in ons Vlaamse land een bestelwagentje te zien rondrijden met ISS erop aangebracht, ééntje van hun verschillende voertuigen allicht. Iemand die een beetje de actualiteit volgt denkt zeer waarschijnlijk eerst aan het International Space Station dat boven ons in de ruimte rondzweeft, toch? Op 20 november 1998 werd immers de eerste module van dat ISS gelanceerd en sinds 2 november 2000 is het station permanent bewoond. Maar wat op deze foto staat situeert zich lager bij de grond. Dit ISS staat voor International Service System opgericht in Denemarken in 1901. Op hun webstek “www.iss.be” lezen we welke diensten ze aanbieden: “Wij bieden bedrijven een breed gamma van diensten in facility management, catering, schoonmaak, onthaal, technisch onderhoud en logistieke onderhoud.” Ook lezen we daar bv. “Connecting people and places to make the world work better” en heel wat andere Engelstalige teksten niettegenstaande dit bedrijf vestigingen heeft in het Vlaamse land. Een groot deel van de teksten op hun webstek zijn in het Nederlands gesteld, waarom dan niet de volledige webstek?  

ISS Headquarters, Leuvensesteenweg 248C te 1800 Vilvoorde

Ekoplaza

In de Vlaamse gemeente met faciliteiten Sint-Genesius-Rode verspreidt de firma Ekoplaza (eco-voeding) regelmatig Franstalige folders. Hoog tijd om deze firma, met zetel in Gavere, er op te wijzen dat Sint-Genesius-Rode een Vlaamse gemeente is!

Ekoplaza, Legen Heirweg 51 te 9890 Gavere

TeVe Blad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het eerste en nagenoeg het enige wat ik in het TeVe Blad lees zijn niet de TV programma’s (ikzelf kijk niet veel TV) maar wel de avonturen van “Hägar de Verschrikkelijke”. Maar groot was onze verbazing toen we in het weekblad nr. 14 met programma’s van 10 tot 16 april een volledige ééntalige Franse advertentie zagen, en dat in wat zichzelf “Hét goedkoopste weekblad van Vlaanderen” noemt. Als we van Vlaanderen spreken, spreken we uiteraard over Nederlands als voertaal, niet het Frans zoals in dit geval. Niet één woord Nederlands in deze advertentie! Dit is de vloer aanvegen én met de Vlaamse lezers én met onze moedertaal. Dit is onaanvaardbaar!

De adverterende firma geeft www.ocebio.de als webstek op, maar blijkt eigenlijk www.ocebio.be te zijn.

Reageren bij de redactie:

TV-Blad, Mediaplein 1 te

2018 Antwerpen

DPG Media Adverteren, Medialaan 38 te 1800 Vilvoorde

02/255 32.11

B-Post

“Think before you post“ lezen we op een nieuwe postzegel die is uitgegeven door bpost n.a.v. de week tegen pesten! Onfatsoenlijk voor een overheidsbedrijf!

Reageren:

Petra De Sutter,  Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecom en Post.

Vaccinatie

Begin april hebben wij onze eerste prik in de Brielpoort in Deinze gekregen. De waarheid heeft haar rechten. Alles is prima verlopen: zeer vlotte gang van zaken, vriendelijke, behulpzame en kundige medewerkers, een ganse rits parkeerplaatsen voor mindervaliden pal bij de ingang, een zone waar minder mobiele mensen rustig kunnen uitstappen. Een pluim voor de organisatie. Maar met de benaming van de uitstapzone voor minder mobiele personen wringt het schoentje. Waarom in eigen Vlaanderenland een vreemde taal gebruiken voor aanduidingen aan de eigen inwoners? En bovendien geeft de benaming “drop off” me meer de indruk van “zet (zwier) maar ergens af”, weinig eerbiedig. Een gepast Nederlands woord is: UITSTAPZONE.

Conny De Spiegelaere
(derde schepen in Deinze),
Karel Picquélaan 21 te 9800 Deinze

Prestige fietsen

Fietsen is in, om te ontspannen, of nodig als verplaatsingsmiddel naar het werk. Prestige Fietsen uit Wetteren is prominent aanwezig in de fietsenwereld en regelmatig zien we hun advertenties via kranten. En wie zijn wij om aan de kwaliteit van hun producten te twijfelen. Integendeel.

Waar we evenwel niet volgen is in het gebruik van een vreemde taal die verschillend is van zowel de gemeenschappelijke taal van de adverteerder als van de beoogde mogelijke klanten, m.a.w. ons Nederlands? Is het niet logischer en zoveel beter onze eigen moedertaal te gebruiken, in het voordeel van iedereen, een win-win situatie?  

Reageren:

Fietsen Prestige,

Zuiderdijk 25 te 9230 Wetteren

Bye Bye Grass

De organisatie Bye Bye Grass wil ons aanzetten om meer en meer bloemenweides te scheppen in onze tuinen en parken en dat juichen we helemaal toe. Maar de naam van de organisatie doet ons pijn.

Er is een Bye Bye Grass Europe èn Bye Bye Grass Belgium.

Make Europe wild again!

Uw ongelukkig gevoel drukt u uit naar

Bye Bye Grass Belgium, CCN-gebouw, 4e verdieping, Noordstation Brussel

Peloton de Paris

Cycling Apparel & Casual Wear for Cyclists

Wanneer men hier bij ons een product uitbrengt onder een Franstalige naam… miskent men zijn mogelijke klanten. 

Ook bij de uitvoer naar landen in Azië of naar andere landen in Europa mogen die klanten best weten dat we een Nederlandstalig gebied zijn. 

Verontwaardigingen kunnen gestuurde worden naar:

Peloton de Paris, Hoogstraat 49 te 2800 Mechelen

Giks

“Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente” luidt de meezinger uit 1995 van Peter De Koning. Toen sprak men nog van ‘lente’.

In de ogen van deze jonge dame is de lente van toen nu ‘spring’ geworden die de ‘new season trends’ voorstelt.

“’t Kan verkeren”, zei Bredero ooit, maar of het altijd ten goede keert is een andere zaak. 

Wie mij kan verklaren welk voordeel het oplevert om tussen personen van hetzelfde taalgebied publiciteit te voeren en met elkaar te communiceren in een andere taal dan de eigen taal, moet van zeer goede huize komen. Dit gaat immers tegen alle logica in.

Crematorium Westlede

Bij een uitvaartplechtigheid in het Crematorium Westlede te Lochristi viel ons oog op één van de schermen, waar regelmatig tekst in het Engels op verscheen!

Zelfs op ingetogen momenten als deze, waar men naar de eeuwige jachtvelden vertrekt, waar het veer over de Styx genomen wordt, kan men het niet nala- ten de aanwezigen te bestoken met een taal die de hunne niet is. Ik kan me niet voorstellen dat noch in het Verenigd Koninkrijk noch in de V.S.A. schermen te vinden zijn waar bv. Nederlandse teksten op verschijnen, een taal die de hunne niet is. Waarom hier dan wel? 

Vermits Westlede een intergemeentelijke samenwerkingsvereniging is, geldt hier wellicht ook de taalwet. En die taalwet is er voor iedereen. 

IGS – Intergemeentelijke samenwerking Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080  Lochristi

Gent

De toerismedienst van de stad Gent is vast besloten om al de Vlamingen af te helpen van hun belachelijk boerentaaltje en hen een mondiale, inclusieve, moderne en up-to-date communicatiekanaal op te dringen: het Engels. 

Anders is het niet te verklaren waarom in Gent en omstreken een affiche als OMG! SEVEN SENSES TOUR wordt uitgehangen en aan de ingang van de Van Eycktentoonstelling in hartje Gent enkel Engelstalige opschriften werden aangebracht.

Schrijven dus. (Ondertussen vragen we ons af of er echt geen Vlaamse gemeenteraadsleden meer leven die hier nog over gestruikeld zijn)

Toerisme Gent

Schepen Bram Van Braeckevelt, Stadhuis, Botermarkt te 9000 Gent

LEZERS SCHRIJVEN

Briefje aan onze redactie:

Beste J.,

Hierbij een nieuw voorbeeld hoe het er in onze faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode in Vlaams-Brabant aan toegaat. De tweetalige publiciteit van Lidl wordt al jaren verspreid, met het Frans vooraan! 

Het wordt tijd dat men in Vlaanderen beseft dat dit niet langer kan geduld worden. 

Met veel dank om het te vermelden in Nederlands/Landstaal en met vriendelijke groeten.

J.D.

Beste J.,

Als bijlage een video van een artikel (Colruyt Kontich) waar de tekst op de verpakking enkel in het Frans is gesteld. 

Ik belde je hierover in december en ging er van uit dat het tijdelijk zou zijn. Verkeerd! 

Ook afgelopen week (na 8 weken) stond het nog met enkel een Franstalige verpakking in de rekken. In Vlaanderen is dat zelfs wettelijk verboden. 

Doen jullie het nodige?

Vlaamse groeten,

P.K.

DE TAALGRABBELTON

IJzerbedevaart: in het nieuwste nummer van hun tijdschrift ‘Aan de IJzer’ is het weer prijs met o.a.  Faces of War (titel van een tentoonstelling in de IJzertoren), Night at the Museum, en ook nog Western Front Trail op 18/9/2021!  

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem bindt met het project “Sound of Silence” de strijd aan tegen lawaaierige tuinmachines zoals grasmaaiers, bladblazers e.d. die op alle mogelijke dagen te horen zijn en wil dat orkestreren tot één enkele lawaaidag. Het is natuurlijk absoluut noodzakelijk, en bovendien staat het ongetwijfeld chiquer, dat het project een Engelse naam krijgt. Dikke foei. Tot dusver ligt Sint-Martens-Latem nog steeds in Vlaanderen waar Nederlands de gangbare voertaal is.

Op televisiebeelden van de regionale omroep TV Oost zagen we de opschriften van het vaccinatiecentrum in Hamme: tweetalig Nederlands/Engels o.a. Vaccinationroom, Exit ….

We schrijven de volksvertegenwoordigers/parlementairen van onze streek aan met de vraag of hier volgens hen de taalwet niet met de voeten getreden wordt.

De bekende chocolatier Dominique Persoone heeft speciaal voor Pasen een “EasterBox”  gemaakt met een verpakking met enkel Engels: “Happy Easter to Everybunny”. Misschien toch even navragen bij Dominique Persoone of er geen vergissing is gebeurd bij de verspreiding van deze chocoladedozen: de Engelstalige dozen zijn in Vlaanderen geleverd en wellicht zijn de Nederlandstalige dozen in Engeland of Amerika geleverd???

Als het goed is zeggen we het ook! Vandaag een catalogus van Raja ontvangen, een firma die duurzame verpakkingen maakt en verkoopt! De gehele catalogus met prachtige Nederlandse namen voor allerlei verpakkingsmaterialen o.a. kruiswikkelverpakking (zie illustratie) dozen met een tuimelklep, luchtkussenomslag, gripzakjes enz…

Een catalogus van ongeveer 65 blz. helemaal in het Nederlands, geen enkel Engels woord!

Knap gedaan, dat verdient onze steun!

Rajapack, Vrijheidweg 8 te 3700 TONGEREN

Hierbij een volledig Engelstalige aanwervingsadvertentie in de weekend bijlage van Het Nieuwsblad ‘Go for Happy’. 

Voorstel: alle politieke partijen in het Vlaams Parlement aanschrijven om een voorstel van decreet in te dienen waarbij bedrijven en KMO’s of werkgevers die beroep stellen op de Vlaamse arbeidsmarkt (soms in samenwerking in VDAB) verplicht worden om publicaties van vacatures in het Nederlands te doen! 

(n.v.d.r.: ‘Go for Happy’ werd ook reeds in het nummer van april aangeklaagd).

Een artikel uit het tijdschrift “Open Doek”  (vereniging van gezelschappen  en amateurtheater) over Engels bij de jeugd

 

Terecht bezorgde lezersbrieven uit ’t Pallieterke nr. 16 van donderdag 22 april

Mogelijks versoepelingen!

Denkend aan Albrecht

Mijn oog viel op de Franse vaan, schreef Rodenbach toen heimwee naar de Vlaamse gilden hem besloop, maar welke vreemde taal versiert vandaag de vlag? In Vlaanderen zijn nu fun en sales in shops te koop. 

Dat van der oud’ren fierheid is passé, Albrecht. Het lijkt een kaakslag voor het Vlaamse voorgeslacht dat Nederlands op school, in leger en gerecht als onze moedertaal onder de aandacht bracht. 

Die fierheid lijkt helaas voor kids today passé en taalstrijd wordt geduid als voze romantiek. Wie in wil zijn speaks English,  Orwell showed the way. Een Rodenbach, vroeg u? Geef mij maar een Lambik. 

Hector van Oevelen

Verschenen in ’t Pallieterke nr. 24 van 14/06/2018

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

BEZOEK DE VVB

Nieuws – Webwinkel – Podcast’s – Video’s