Jaargang 31

Nummer 6

Augustus 2021

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Inhoudsopgave

Kom naar de campagne aftrap van

Ja! voor VLAANDEREN

Op 11/09/2021 vanaf 17u op de Gerlachkaai 20 in Antwerpen. 

Speeches, infokraampjes, roodtruck, bar, DJ…

LOF-prijs

Schrijf u nu in voor de uitreiking van de LOF-prijs in Brugge op 2 en 3 oktober 2021

Alle macht aan de analfabeten!

Als u in een stad komt waar de openbare gebouwen, de treinen, de scholen de kerken en de monumenten besmeurd zijn met graffiti, dan weet u dat die stad in verval is.
©Freepik

Zwerfvuil dat niet wordt opgeruimd, leegstaande panden, ingegooide ruiten, autowrakken en plantsoenen die overwoekerd zijn met onkruid, parken die vol liggen met condooms, peuken en drugspuiten… Het zijn allemaal symptomen die wijzen op verval en beginnende anarchie. Kijk maar naar de banlieues in Frankrijk, naar Brussel of naar de steden in de VS waar de marxisten van Black Lives Matter nu de plak zwaaien. Wat in die steden gebeurt, is nu ook met onze taal aan het gebeuren, en dat in naam van dezelfde gevaarlijke utopieën over gelijkheid en de vernietiging van het verleden, met zijn tradities, zijn waarden, zijn standbeelden, zijn literatuur… en zijn taal. Vele islamitische en Afrikaanse immigranten, eerste of vierde generatie, legaal of illegaal, tot “Belg” genaturaliseerd of niet, spreken geen behoorlijk Nederlands of helemaal geen Nederlands en soms zelfs geen Frans. In de perverse logica van de huidige linkse pseudo-intellectuelen mogen onze kinderen dus óók geen behoorlijk Nederlands meer leren. Taalfouten verbeteren is zogezegd elitair en discriminerend. Merk op dat die ziekelijke maoïstische logica niet beperkt blijft tot het Nederlands alleen. In het onderwijs werden álle vakken erdoor getroffen die intelligentie, inzet en doorgedreven studie vergen. Het Vlaamse onderwijs, dat ooit bovenaan de internationale rangschikkingen stond inzake onderwijs in wiskunde en wetenschappen, is door die marxistische obsessie voor gelijkheid in enkele decennia tijd van de top naar de bodem weggezakt. Wiskunde is te moeilijk voor sommige immigranten – niet voor die uit Oost-Azië bijvoorbeeld! – dus… beperk de wiskunde tot het allerlaagste niveau, zodat zelfs de domme, slechte gemotiveerde en luie “jongeren” het kunnen leren. Als niemand nog wiskunde kent of behoorlijk Nederlands kan schrijven, dan is er pas echte gelijkheid. Allemaal even dom! Allemaal even achterlijk als… De censuur is immers alomtegenwoordig. Vult u het zelf maar in. Misschien bedoel ik wel “… als Franstaligen die te achterlijk zijn om Nederlands te leren, maar die hier wel de plak blijven zwaaien.” Ongeveer zoals Yves Leterme ooit zei. Om dezelfde reden voerde men trouwens een vernietigingsoorlog tegen de opleidingen klassieke talen. Als de moslims geen Grieks en geen Latijn leren, waarom zouden wij het dan wel willen doen?

Gelijkheidsdenken

De Oekraïner Oleg Athbasian schreef over dit soort gelijkheidsdenken “Als sommige mensen vleugels hadden en anderen niet, en als de regering ‘gelijkheid’ wilde afdwingen, dan zou al heel snel niemand nog vleugels hebben. Want vleugels kunnen niet worden herverdeeld, alleen gebroken. Op dezelfde manier kan een regering mensen niet verstandiger of bekwamer maken, maar ze kan wel de intellectuele groei belemmeren van mensen met capaciteiten. Zou het niet eerlijk zijn in naam van de gelijkheid […] atleten kreupel te maken, lobotomie toe te passen op wetenschappers, kunstenaars blind te maken en de handen van musici af te hakken? Waarom niet?”

Op internet kan u gratis het verhaal “Harrison Bergeron” lezen, van de sf-auteur Kurt Vonnegut. Het is in het Engels. Maar lees het! Het biedt een angstwekkend inzicht in het verwoestende gelijkheidsdenken dat nu ons onderwijs teistert. De geniepige strijd tegen correct taalgebruik is daarvan slechts één onderdeeltje. Men snijdt de vleugels van de taal af. Niet met één houw van een machete, maar geleidelijk, stukje bij beetje.

Versloffing

Het ergste is niet dat mensen spelfouten maken. Dat overkomt iedereen. Het wordt pas helemaal een ramp als ze zich er niets meer van aantrekken, als ze niet eens meer de moeite doen om  uit hun fouten te leren en ze in de toekomst te vermijden. En als dat begint met de taal en met het taalonderwijs, zal die mentaliteit zich verspreiden over alle andere domeinen waarin taal en rol speelt. De verrotting begint met de mentaliteit dat het er allemaal niet op aankomt, als het maar ongeveer goed is. Taal is minstens één van de instrumenten van ons denken. Niet het enige natuurlijk. Een ingenieur kan zich bijvoorbeeld een bouwplan of het raderwerk in een machine visueel voorstellen, zonder daarbij taal te gebruiken. Maar ook met deze nuancering blijft taal een uiterst belangrijk instrument in álle denkprocessen, op álle gebieden. Zou u in een vliegtuig willen zitten dat hersteld en onderhouden wordt door grondpersoneel dat al tevreden is als het allemaal ongeveer goed is? Als de veiligheidscontroles slechts in grote lijnen correct waren. Zou u geopereerd willen worden door een chirurg met zo’n mentaliteit? Of zou u willen dat uw medische apparatuur en uw beademingstoestel en uw andere medische apparatuur werden ingesteld door verplegers die de handleidingen en instructieboekjes ongeveer wel begrijpen? Een beetje? Min of meer? Zelfs nu kunnen we al zien hoe de versloffing, de slordigheid en de oppervlakkigheid het gebrek aan intellectuele discipline, aan concentratievermogen en aan nauwkeurigheid, zich over de andere geledingen van de maatschappij verspreiden, onder andere omdat het onderwijs geen eisen meer durft stellen aan correct taalgebruik, discipline, zelfdiscipline, geheugentraining en concentratie. Ik heb op de lagere school nog uren gebogen gezeten over oefeningen in “taalkundige en redekundige ontleding”. Saai en moeilijk. Maar ze bleken achteraf wel heel nuttig te zijn voor het aanleren van Nederlands op een hoger niveau én natuurlijk ook voor het aanleren van vreemde talen. Begin maar eens de grammatica van een vreemde taal te leren, als men niet eens meer de grammaticale basisregels van zijn eigen taal heeft geleerd, als men nog nauwelijks weet wat een gezegde is, een lijdend voorwerp of een meewerkend voorwerp, een sterk of een zwak werkwoord. Ja, dan blijft er alleen stuntelig Nederlands over en steenkool-Engels, waarvan men denkt dat het écht de taal is van Hemingway, Marc Twain en Edgar Allan Poe. Merk overigens op dat dit geen typisch Vlaams of Nederlands fenomeen is. In Frankrijk, Canada, de VS, Groot-Brittannië en Duitsland voert links dezelfde strijd tegen correct en beschaafd taalgebruik van respectievelijk het Frans, het Engels en het Duits.

Les van het Latijn

Ooit was Latijn één van de belangrijkste talen in het Romeinse Rijk. De andere cultuurtaal was het Grieks. Latijn was voor miljoenen mensen de moedertaal en voor nog eens miljoenen anderen de lingua franca, waarmee zij in heel het imperium contacten met anderstaligen konden onderhouden. Het Grieks bestaat als levende taal nog steeds, maar het Latijn niet meer. De taal ging niet ten onder toen het Romeinse Rijk instortte. Dat was een politieke en militaire ramp, maar cultureel gezien was de ineenstorting nog niet begonnen. Er waren nog enorme bibliotheken. Er werd nog steeds Latijn en Grieks gedoceerd en gestudeerd, letterkunde, filosofie, esthetica en poëzie. Op cultureel vlak kwam de ondergang pas veel later, tijdens de Gotische Oorlog van 535-554, tussen de Byzantijnen en de Ostrogoten, toen een groot deel van Italië werd verwoest en uitgeplunderd. Anders dan de Romeinen en de Byzantijnen hadden de Goten in hun enorme legerkampen geen benul van sanitaire en hygiënische maatregelen en zij veroorzaakten – ongewild natuurlijk – nog ergere epidemieën dan in een “gewone” oorlog. Daardoor ging heel het onderwijssysteem in Italië ten onder. De taal werd niet meer degelijk onderwezen. De komende eeuwen degenereerde ze en tenslotte stierf ze helemaal uit. Niemand gebruikte ze nog als moedertaal. In West-Europa ging ook de kennis van het Grieks verloren. Aan het niveau van het Kerklatijn kan men zien hoe diep die aftakeling wel was. Sommige priesters noteerden in alle ernst en in potjeslatijn dat zij kinderen hadden gedoopt “in de naam van de Vader, de Dochter en de Geest.” Komaan, een detail natuurlijk. Dochter of zoon, dat scheelt toch slechts een paar letters? Gaan we daar op vitten? Maar zonder dat “gevit” stierf het Latijn uit, behalve dan binnen de katholieke kerk, waar het werd gerestaureerd en in leven gehouden. Daarbuiten leefde het alleen voort in zijn bastaardkinderen: Portugees, Spaans, Frans, Italiaans… Dat zijn intussen mooie en rijke cultuurtalen geworden. Maar Latijn… nee, Latijn  is het niet meer. Als dat met een wereldtaal als het Latijn kon gebeuren, welke overlevingskansen heeft een middelgrote taal als het Nederlands dan nog? En de verwoesters zijn in dit geval niet de Goten met hun bacteriën, maar linkse progressieven met hun even gevaarlijke, psychopathische ideeën. Zij haten onze taal, onze cultuur en heel onze beschaving, net zoals de nazi’s de Joden haatten. En in hun vernietigingsoorlog tegen de beschaving, is hun offensief tegen correcte spelling slechts één klein facetje. Niet zo opvallend als het vernielen van standbeelden. Maar veel erger.

Marc Joris

ACTIEPUNTEN

Alpro

Alpro zonder toegevoegde suiker, het gefermenteerd sojaproduct dat enorm in de smaak valt bij onze suikerzieke moeder.

Maar onze passie voor het Nederlands tempert ons enthousiasme voor Alpro.

Uiteraard staat er tekst in het Nederlands op het etiket, het zou hier anders toch niet in de rekken staan.

Maar Alpro komt het hart van de Nederlandstalige klant NIET tegemoet met 3 x NO ADDED SUGARS, 2 x MORE FRUIT, PINEAPPLE, PASSIONFRUIT.

Alpro C.V.A., Vlamingstraat 28 te 8560 Wevelgem

via contactformulier op WEBSTEK: www.alpro.com

BOOST

Woensdag 26 mei 2021 bekijken we het nieuws op AVS. We voelen ons verbolgen dat we TERUG een Engels woord horen. Pumptrack is een verplaatsbare fietsrenbaan met hellingen. Op het internet vinden dit woord op de Nederlandse webstek BOOST. Alles is er mooi in het Nederlands uitgelegd. Scholen en organisaties kunnen dit als binnen- of buitenactiviteit aanbieden. Een goede remedie tegen voortdurend binnen zitten en computeren.

Schitterend.

‘PUMP’ staat voor pompen nl. het zo hanteren van het fietsstuur om hellingen te volgen en ‘TRACK’ staat voor renbaan, piste of traject. Op het moment dat we dit hier schrijven bedenken we al een alternatief voor dit woord: de fietshobbels of fietshobbelpiste!

Nationaal Sportcentrum Papendal, Papendallaan 60 Unit 3.23a te 6816 VD Arnhem

Engelse turnlessen

Als bijlage vind je een bijlage met een compleet waanzinnig idee: in de Sint-Carolusschool  in Sint-Niklaas start men volgend schooljaar met turnlessen in het Engels!!! Zo zie je maar dat het oorspronkelijke idee van meertaligheid misbruikt wordt voor verengelsing! De tegenstanders van dit project van meertaligheid krijgen dus gelijk!!!

Ons ludiek voorstel  voor deze school: voortaan alle lessen zoals Frans, Duits, Nederlands en Godsdienst enz. in het Engels! De sportdagen en zwemlessen allemaal in het Engels. Ook de schoolreizen naar Frankrijk (Parijs) in het Engels! De ouderkontakten en schoolfeesten, allemaal in het Engels! De uitwisselingen met een school in Wallonië om Frans te leren, in het Engels! De leraar Frans, de leraar Duits en de leraar Nederlands spreken enkel Engels tegen de leerlingen. Ook het onderhoudspersoneel en de klusjesman spreken alleen Engels!

Uitzondering: de lessen Engels graag in het Nederlands! 

Nieuwe naam voor deze school: ‘ Saint Sjaarel” (helaas niet gendervriendelijk!)

Als dit geen goed voorstel is!!!

 Sint-Carolus, Dhr. Kris De Munck, Alg. Directeur

Hospitaalstraat 2

9100 Sint-Niklaas

Didess

Wat is Didess? Het zijn halffabricaten voor bakkerijen en op hun webstek vinden we enige toelichting:

Uit de bakkerijsector kwam de vraag om producten te leveren die bakkers op hun eigen manier kunnen afwerken. Met de kwaliteit die men van een bakkerij gewoon is. Zo kunnen bakkers niet alleen tijd besparen, maar met basisproducten een uitgebreid gamma aan heerlijk gebak samenstellen. Vanuit die vraag groeide het idee om een heel assortiment aan bakkerijproducten op de markt te brengen, waaronder bordaloutaartjes, deegstangen, botercakes, quiches, cheesecakes, … Zo ontstond Didess for Bakeries.

Maar of daar nu het Engels moet bij gesleurd worden, is nu weer een andere zaak. Of is er ook export vanuit onze Kempen naar Groot-Brittannië en de VSA voorzien?

Didess, Brulens 18 te 2275 Gierle  
+32(0)14 55 35 20  

BLUE DEAL

Zoals iedereen wel weet is Zuhal Demir de Vlaamse minister van Omgeving in de regering Jambon en behoort ze tot N-VA. Toen ze in juli 2020 haar programma voorstelde over het bestrijden van de droogte en de waterschaarste in Vlaanderen viel het ons op dat ze dit programma een onnodig Engelse benaming had gegeven (Blue Deal) en in haar tekst een hele resem Engelse termen had opgenomen. 

Het is toch onbegrijpelijk dat deze N-VA regering altijd maar voortgaat met het invoeren van onnodig Engelse woorden en slagzinnen. We moeten dus eerder laat dan nooit Zuhal Demir hieromtrent eens beleefd maar flink aanpakken. Want “Taal moet je koesteren en verdedigen anders raak je haar kwijt.” Maar taalminnaars zien dit besef in Vlaanderen snel vervagen. We dreigen stilaan af te glijden naar een Ierse situatie waarbij het Ierse volk zijn eigen taal is verloren en vrijwel volledig Engelstalig is geworden.

Noteer ook dat in Europa verschillende Blue Deal programma’s lopen met een totaal ander onderwerp zodat onze Vlaamse minister verwarring schept.

Mevrouw Z. Demir, Minister van Omgeving van Vlaanderen

Zeven-Zesde verdieping

Koning Albert II laan 7
1210 Sint-Joost-ten-Node

02 552 61 00                                                      
kabinet.demir@vlaanderen.be                           
www.vlaanderen.be                                             

Vanheede

De Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) West-Vlaanderen organiseerde eind mei 2021 opnieuw een collectieve ophaalronde voor klein gevaarlijk afval (kga) voor West-Vlaamse bedrijven, in samenwerking met Vanheede Environmental Services (wat een verschrikkelijke naam). Een mooi initiatief, maar Vanheede kent blijkbaar geen Nederlands meer en POM vindt het niet nodig om hier een offertevoorwaarde van te maken.

POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66 – 8200 – Brugge
Vanheede, Dullaardstraat 11
8940 Wervik-Geluwe

Albert Heyn

Tijdens de periode van de voetbalwaanzin wilden nogal wat handelaren een graantje meepikken van het opgeblazen en overroepen EK. Ook de winkelketen Albert Heyn deed mee en hing in zijn winkels, waaronder die van Gent, Franstalige affiches met ‘Tous ensemble’ uit. Twee keer fout, er waren ook Vlaamse voetballers in het B-team en  Gent ligt in Nederlandstalig gebied. Eigenlijk drie keer fout, want niet iedereen van de winkelende klanten is een voetballiefhebber. 

Daarom schrijven we dit bedrijf zeker aan:

Albert Heyn Karel Oomsstraat 47 2018 Antwerpen

LEZERS SCHRIJVEN

Beste,

Onlangs diende ik een klacht in bij de VCT omdat wanneer je aan een automaat van de NMBS in Brussel in het Nederlands een treinticket neemt je een kasticket krijgt waarop enkel ‘Gare’ staat en de plaatsnaam bv. Tour et Taxis in het Frans.

De klacht werd ontvankelijk en gegrond verklaard. De reactie van de NMBS was eerst ontkenning. Daarop stuurde de VCT een foto als bewijs. Hierop kreeg ze geen antwoord meer van de NMBS.

Vermoedelijk is dit voor alle stations in heel Brussel. Ik heb het al bij tenminste twee stations vastgesteld.

Voor de NMBS ligt Brussel dus in Wallonië. Misschien een tip om in Nederlands/Landstaal te publiceren.

Groeten, Het klantticket (zie bijgevoegde foto) is afkomstig van het Zuidstation.

R D M Ik heb het nu dus vastgesteld in de stations Thurn en Taxis, Jette en het Zuidstation.

Geachte heer,

Ik heb u iets positiefs te melden: gisteren kocht ik in het station van de faciliteitengemeente Moeskroen een treinkaart naar Rijsel.

De loketbediende sprak uitstekend Nederlands en de treinkaart was ook in het Nederlands gesteld.

In Rijsel wachtte mij een tweede aangename verrassing: op het treinstation waren alle aanduidingsborden drietalig. Alles stond aangegeven in grote letters in het Frans en daaronder in kleine letters in het Engels en het NEDERLANDS.

Wel heb ik in de trein van Antwerpen naar Kortrijk zelf vastgesteld dat daarin, tegen de regels, door de treinbegeleider in het Frans wordt omgeroepen dat alleen de laatste drie rijtuigen naar Frankrijk zullen sporen. Onze activist Frank Masschelein uit Poperinge heeft daar al vaak over geklaagd bij de VCT in Brussel. Hij krijgt van de VCT telkens gelijk, maar de overtreding werd toch herhaald.

Met vriendelijke groet, Jan Heitmeier (n.v.d.r.: onze relatie van Taalverdediging Nederland)

SJOEMELPOEDEL Sihame El Kaouabiki

Over het bedrog en misbruik van subsidiegeld – onder het mom van “sociaal ondernemen – en – maatschappelijk verantwoord engagement – door bovengenoemd blauw “wit konijn” – is al voldoende inkt gevloeid. 

Het ganse project werd voorgesteld als een meerwaarde voor onze Vlaamse en allochtone jeugd maar eindigt als een schrijnend voorbeeld van de “integratie- en-subsidie industrie”. 

Toch is er nog een aspect dat ik onder de aandacht wil brengen. Zowel de namen van de betrokken organisaties, vzw’s of firma’s als van de personen die erbij genoemd worden zijn hoogst merkwaardig.  

Namen betrokken personen: Fourat Ben Chikka, Nourdine El Kaouakibi, Lahlai Abderrahim, Ait Nabilla Daoud, Fatima El Kaouakibi, Erika Xuan Nguyen, Youssef El Kaouakibi, Youssef Kobo Aouriaghel, Ish Ait Hamou, Sihame EL Kaouakibi, Hassan Al Hilou, Anali Esmeralda Bermudez Panda, Racha Mallat, Mounier Souidi, enz. 

Organisaties, vzw’s, firma’s: Let’s Go Urban, A Woman’s View, Youth & Urban Projects, Urban Center, Turning Point, Wanna Work, Hope for Live, Al Mawadi, Point Urbain, JJ House, Time4Society, Bexpertise-Be4, Go2Learne, Customer Social Responsibility, A Seat at the Table, Assat BluePrint, Time4YourTalent, Road67, Time2Grow, Welcome2Work, WeLoveBXL, LGU Academy, Urban Center, Young Kingz, Wanna Catch, Urban Dreamers, enz.

Werkelijk een verrijking voor onze Vlaamse taal en identiteit !

Laten we afsluiten met een leuke lezersbrief van B.W. uit Geel in ’t Pallieterke van 29 april 2021.

De Mechelse Koekoek

Verblind door inclusieve schone schijn noemde hij haar “mijn wit konijn”. En zo raakte onze diepblauwe rammelaar verstrikt in haar krullig kroeshaar. 

Moraal:

Hij had er beter met zijn pootjes afgebleven En haar “een goeie lap” op haar sjoemelpoep gegeven.

D. W.

( n.v.d.r.: in tegenstelling tot de door de Vlaamse regering rijkelijk bedeelde subsidies aan bovenvermelde personen & organisaties blijven de verenigingen van amateur- en volkstoneel en cabaretgezelschappen, die wel een verrijking voor onze Vlaamse taal en identiteit zijn, verstoken van enige subsidie en moeten ze zichzelf bedruipen. Dat deze gezelschappen gesmaakt worden, blijkt uit de volle zalen die hun voorstellingen hebben en dit soms in tegenstelling tot de voorstellingen in de zogenaamde ‘grote officiële locaties’).

Vlaamse Feestdag

Mini-ster Jan Jambon -het boegbeeld van de Vlaamse regering- liet in de krant een vraaggesprek publiceren naar aanleiding van 11 juli.

Naïef als wij zijn gaan we ervan uit dat hij, als verdediger van onze mooie Vlaamse taal, dat in perfect Nederlands zou doen.

Hieronder enkele van de vreemde woorden die hij toch zo graag gebruikt:

– Close protection

– Safe room

– Terror

– Entente

– In the heat of the moment

– Social distancy

Bovendien blijkt hij het onderscheid tussen “voor” en “om” nog steeds niet te kennen:

– “Voor” onze welvaart te behouden…

– “Voor” de tewerkstelling te bevorderen…

Amedee op IC

Hoe Amedee Knuffeleers op intensive care beland is, bleef lang een goed bewaard geheim. Ten gevolge van te onstuimige knuffelcontacten, zoals in de wandelgangen gefluisterd werd? Moeilijk te geloven. De hele lockdown lang had Amedee de social distance gerespecteerd, alle richtlijnen van de nationale taskforce stipt onderhouden. Cafés, restaurants, nachtelijke fuiven in halfduistere achterkeukens, bestuursvergaderingen en biljarttornooien in geheime kelders of nog andere hotspots voor de verspreiding van het corona-virus, had hij vermeden als de pest. Als Amedee dan toch ergens moest verschijnen, registreerde hij zich gewetensvol, zodat de contacttracing achteraf kinderspel zou zijn.

Op het hoogtepunt van de pandemie zette Knuffeleers de kroon op het werk: vanaf vandaag alle familiebijeenkomsten on hold! Geen gemakkelijke beslissing! Naar het voorbeeld van viroloog Van Ranst zoekt hij nu een toevlucht in een safehouse, waarbij zelfs de roomservice aan de strengste veiligheidsnormen onderworpen is. Arme Amedee! Verstoken van zijn vele sociale contacten, tracht hij de eentonigheid van zijn dagelijks bestaan te bestrijden, door het opvolgen van allerlei podcasts over onder meer de bespiegelingen van Rode-Duivels-watchers – pardon, Red Devils-watchers – als daar zijn Mulder en Degryse, die onvermoeibaar op elk uur van de dag voor updates zorgen. Lang uitgestrekt op de bank in zijn lounge geniet Knuffeleers met volle teugen van het fairplay van stoere Jan en van de performances van dartele Romelu. Items genoeg voor uitbundige warmingups!

Maar terug naar de vraag waarmee we begonnen zijn: hoe is het mogelijk, dat een oergezonde bonk als Amedee Knuffeleers toch op IC belandde? Geef toe, een niet onbelangrijk issue, dat uw correspondent niet uit de weg wil gaan.

In zijn volgende newsletter zal hij antwoorden met een ophefmakend statement, dat weerklank zal vinden all overthe world.

V. H.

DE TAALGRABBELTON

WEEK van het NEDERLANDS 2021

Van 2 tot 9 oktober slaan we de handen in elkaar om het Nederlands als wereldtaal te belichten

Waarom ik het Nederlands liefheb

door Mira FETICU, uit Roemenië

In Midden- en Oost-Europa bestaan er druk bezochte docentschappen en leerstoelen Nederlands. Studenten leren er graag de taal van de Lage Landen bij de Noordzee.

De kennis van het Nederlands betekent voor Russen, Polen, Hongaren, Tsjechen, Slovaken, Roemenen, Georgiërs, Serviërs, Belarussen, Oekraïeners, Bulgaren een meerwaarde op zowel professioneel als intellectueel vlak. 

Zo kwam Mira Feticu in contact met het Nederlands en heeft ze zich daarin verdiept in zo verre dat ze lezingen geeft over het belang van de talenkennis in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.

Op donderdag 7 oktober 2021, om 19.30 uur, in restaurant Cardinael – Dorpsstraat 94 – 7850 Mark-Edingen (organisatie Orde van den Prince afdeling Land van Edingen) (wordt bevestigd)

Uiteraard nog steeds onder voorbehoud van de coronamaatregelen

Informatie bij  Leo Camerlynck  0485 630 227   e-post: leo.camerlynck@skynet.be  en op  https://weekvanhetnederlands.org/waarom-ik-het-nederlands-liefheb/

Liefdesverklaring voor het Nederlands

Op de valreep nog een doordenkertje:

– leven is makkelijker DAN je denkt, maar moeilijker ALS je denkt..

– leven is makkelijker ALS je denkt, maar moeilijker DAN je denkt..

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

BEZOEK DE VVB

Nieuws – Webwinkel – Podcast’s – Video’s