Jaargang 31

Nummer 8

Oktober 2021

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Inhoudsopgave

Ik blijf op het terras koppig Nederlands praten

Bron: Thijs Niemandsverdriet NRC.NL 30 juli 2021

Onlangs klonken er twee woorden die ik een tijdje niet meer had gehoord: ‘English please’. Ze kwamen uit de mond van een serveerster op een Amsterdams terras, met een air van volstrekte vanzelfsprekendheid. De zon en het fraaie uitzicht over het IJ konden niet verhinderen dat er meteen irritatie bij me opborrelde.

Al jaren is het gebruikelijk dat je in horeca en winkels in Amsterdam – en ik vermoed ook in Rotterdam, Utrecht en Den Haag – geholpen wordt door mensen die geen woord Nederlands spreken. In de lockdown ging het verschijnsel eventjes ondergronds, maar nu is het weer helemaal terug van weggeweest. En het gaat verder dan horeca of kledingzaken: deze week had ik nog een woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam aan de lijn die geen Nederlands sprak.

Editie 8 | Oktober 2021

Je kunt daar je schouders over ophalen – en veel van mijn vrienden doen dat. We wonen nu eenmaal in een internationaal georiënteerd land, in een wereldstad zelfs, de globalisering is niet te stuiten, wij Nederlanders zijn open minded en bovendien spreken we allemaal uitstekend Engels, toch?

Zelf denk ik daar anders over. Zo’n Engels sprekende serveerster mag dan behoren tot de categorie klein ongerief, er gaat wel degelijk een groot, hardnekkig probleem achter schuil: het volstrekte dedain dat Nederlanders hebben voor hun eigen taal.

Hier woonachtige buitenlanders kunnen dat beamen: zodra een Nederlander merkt dat je geen native speaker bent, schakelt hij over op Engels. Let’s just speak English. Een anderstalige ouder in de appgroep van het kinderpartijtje of bij de ouderavond? Hupsakee, voertaal Engels.

Je kunt het ontzettend open en kosmopolitisch van jezelf vinden, in werkelijkheid is het gemakzucht gepresenteerd als tolerantie. Je verhult ermee dat je geen zin hebt om iets langer te doen over een gesprek, of een handje te helpen met een woord of een uitdrukking – iets wat Engelstaligen zelf voortdurend moeten doen als er weer eens een Hollander komt aanzetten met zijn beperkte Engels.

Niet doen! Nergens voor nodig! Dat is het signaal dat we afgeven aan buitenlanders die onze taal willen leren.

Die houding gaat ook nog eens gepaard met een stevige dosis hypocrisie: met een Amerikaanse expat of een Duitse kantoorgenoot spreken we liever geen Nederlands, maar als een statushouder of een importbruid(egom) uit een niet-westers land onze taal niet of gebrekkig machtig is, geldt dat als een toonbeeld van slechte integratie. 

Het gemak waarmee de serveerster mededeelt dat ze geen Nederlands spreekt, kan alleen maar blijven bestaan omdat vrijwel niemand zich erover verbaast. Ik doe dat wel – en blijf op het terras koppig Nederlands praten. En weet je wat? Dat gaat meestal verbazingwekkend goed.

Editie 8 | Oktober 2021

Aansluitend op dit artikel van Thijs Niemantsverdriet in NRC.NL meent de redactie van Nederlands/Landstaal toch te moeten benadrukken dat de situatie op dat vlak nog niet zo erg is als bij onze noorderburen, hoewel ook Vlamingen de neiging hebben om te gemakkelijk hun eigen taal opzij te schuiven en naar het Frans of het Engels overgaan, zeker in sommige kustgemeenten en in Brussel of  de Vlaamse rand.

In Sleidinge, in restaurant Pattaya worden we alvast mooi in het Nederlands begroet en is de voorgeschotelde maaltijd een streling voor de tong.  Zo hoort het in Vlaanderen.

Editie 8 | Oktober 2021

ACTIEPUNTEN

Brouwerij DE KONINCK

In het magazine van VAB zien we een advertentie van Brouwerij De Koninck met reclame voor de “Sunday Tastings“.  Waarom dit in het Engels gesteld is voor een Nederlandstalig publiek (lezers) is ons niet duidelijk. Je kan tijdens deze proeverij genieten van “pairings“  en van “The Butcher’s Stor“.

Op de webstek van Brouwerij De Koninck hebben ze het verder over “Beer and Food Pairings“  en ook  “Meet the Craft!” 

reageren:

Editie 8 | Oktober 2021

Stadsbrouwerij De Koninck, Mechelse Steenweg 291 te 2018 Antwerpen

Editie 8 | Oktober 2021

Steylaerts

Bij de Firma Steylaerts kan je je badkamer volledig laten renoveren.

Ze maken er een stijlvolle eigentijdse badkamer van!

Waarom de opendeurdagen op zaterdag (koffie en pannenkoek) een Engelse naam kregen, begrijpen we niet: “ Saturday Café“.

Pascal Smet

Via de pers mochten we vernemen dat Pascal Smet, lid van de Brusselse Regering, de naam van de Open Monumentendag (Patrimoniumdag) verandert in “Heritage Days“. De naam Patrimoniumdag is te seksistisch!

Van dit heerschap (excuseer voor dit gender-onvriendelijk woord) moet je geen ernstige beslissingen verwachten!

Vaste Commissie voor Taaltoezicht, Warandeberg 4 te 1000 Brussel

Editie 8 | Oktober 2021
Editie 8 | Oktober 2021

Nice to Meat you

Over deze slagerij schrijven doet ons meer goesting krijgen om reclame te maken dan kritiek te uiten! Iets moet toch van ons hart. Wanneer we deze zaak bezoeken of zien, begint onze ziel plooien te krijgen zoals het gescande zakje van deze zaak.

Het Engels in de naam bevalt ons niet. De webstek is nochtans mooi in het Nederlands behalve het zinnetje “Nothing brings people together like good food!”. Mooie inhoud in een verkeerde verpakking.

Wie een vriendelijke uitnodiging voor minder Engels wil sturen, kan dat naar

Editie 8 | Oktober 2021
Slager Traiteur Nice2 Meat You, Hogeweg 243 te 9040 Sint-Amandsberg.

Bezoekerscentrum Ronde van Vlaanderen

Het bezoekerscentrum van de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde is een toeristische troef voor de stad Oudenaarde. Dit centrum wordt o.a. gefinancierd door de stad Oudenaarde en de provincie Oost-Vlaanderen. De informatie aan de ingang van dit wielercentrum is volledig in het Engels, zowel op de toegangsdeur als op de wand naast de inkom. Eens binnen valt het grote Engelstalig infobord op!  Geen woord Nederlands, noch aan de inkom noch aan de wand aan de infobalie.

De webstek van dit centrum  www.crvv.be bevat ook heel wat Engelse slogans.  

Hoog tijd om te reageren:

burgemeester@oudenaarde.be – Marnic De Meulemeester (Open-VLD) bevoegd voor toerisme

leentje.grillaert@oost-vlaanderen.be – gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor toerisme (CD&V)

Editie 8 | Oktober 2021

Chains & Wheels

Bij een bezoekje aan het marktje van Zomergem/Lievegem zet ik mijn auto op een parkeerplaats rond de kerk. Toevallig is er een plaats vrij pal voor een zaak van tweewielers. En waar kan ik niet naast kijken? Juist, een in het oog springende benaming van de zaak: Chains & Wheels! Misschien hebben de Engels sprekenden hier voorrang, maar bij mijn weten ligt Zomergem/Lievegem nog steeds in Vlaanderen waar Nederlands de voertaal is en waar het van respect en beleefdheid getuigt onze eigen taal te gebruiken.

Chains & Wheels, Markt 13 te 9930 Lievegem

ANTWOORDEN

Giks (actiepunt mei 2021)

Beste,

Over welke slogan heeft u het?

Met vriendelijke groeten,

Stefanie Follens

Geachte Stefanie,

Met dank voor uw snelle reactie !

Ik bedoel deze slogan : “New season trends   spring 2021

Met vriendelijke groeten,   

P.B.

Beste P. ,

Ik zal dit doorgeven aan mijn collega’s Marketing.

Fijne zondag nog!

Met vriendelijke groeten,

Stefanie Follens°

GIKS

Email: stefanie@giks.be

Tel: 056/62 00 12

Gsm: 0474/79 82 41

Crematorium Westlede (actiepunt mei 2021)

Geachte,

Met verontwaardiging moest ik kennis nemen van het gebruik van Engelstalige teksten in het crematorium van Lochristi …

Waarom ? Wat is er mis met onze moedertaal, vanwaar het gebrek aan respect voor onze eigen moedertaal ?

P.B.

Beste 

Kan u me toelichten waar dit over gaat? Welke dienst voor wie en op welke dag aub?

Met vriendelijke groeten,

Wendy Maegerman

Adjunct-diensthoofd

Dienst onthaal & plechtigheden

09 355 51 78

Geachte Mw. Maegerman,

Beste Wendy,

Met dank voor uw snelle reactie!

Het betreft Engelstalige tekst (o.a. We are all in this together) die regelmatig op één van de schermen verscheen in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg Lochristi.

Naast het feit dat het niet getuigt van respect voor mensen die hun geliefde zijn verloren en die zich kunnen storen aan het gebruik van een taal die de hunne niet is, is dit m.i. ook niet conform de taalwet.

Ik neem aan dat u mijn bezorgde reactie begrijpt.

Met vriendelijke groeten,

P.B.

TeVe Blad

Geachte,

Ik dacht er goed aan te doen om u te laten weten dat in het weekblad 14 met de programma’s van 10-16 april, een volledige bladzijde werd afgedrukt in een taal die de onze niet is … Wellicht betreft het hier een vergissing van de drukker.

Met vriendelijke groeten.

P.B.

Beste

Mogen wij u beleefd  vragen over welk weekblad dit gaat?

Wij proberen onze leverancier hiervan op de hoogte te brengen zodat onderstaande mails niet bij ons terecht komen.

Dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groeten

Het Oce Bio Team

LEZERS SCHRIJVEN

De Nationale Loterij Club

Beste, 

Dat is eens een mooie evolutie! 

Mvg.

F.

Dag F., 
 
Het is je waarschijnlijk al opgevallen, jouw vertrouwde nieuwsbrief kreeg niet alleen een nieuwe look… Lottery Club is vanaf nu De Nationale Loterij Club! Wat staat er zoal op het programma? Net zoals altijd is er voor jou een cadeau van de maand dat je in jouw favoriete verkooppunt kan inwisselen. En met de wedstrijden maak je nog steeds kans op enkele leuke verrassingen… Bovendien mag je binnenkort nog wat nieuwigheden verwachten. Meer weten? Ontdek er alles over.

Het Engels.

Natuurlijk kan ik als enkeling aan de steeds voortschrijdende invloed van het Engels niets, maar dan ook helemaal niets, veranderen. Dit is immers een vechten tegen de bierkaai en wellicht een hopeloze zaak en toch…ja, en toch, moet ik een en ander van mij af schrijven.

Dit is dus eerder een artikel om mezelf te sussen en te bedaren dan dat ik hoop hiermee een baken te kunnen verzetten of bij u, beste lezer, een begin van instemming of medewerking te bekomen.

Het Engels!

Het is alomtegenwoordig en van dag tot dag neemt het gestadig steeds meer en meer de plaats van onze eigen moedertaal in. Dat dit fenomeen geen typisch Nederlandstalig fenomeen is is trouwens maar een heel magere en schrale troost. Overal in Europa ondervindt men deze niet te stuiten tsunami van de Engelse taal die gepaard gaat met een onophoudelijk verdringen van de eigen moedertaal. 

De eenvoudigste Nederlandstalige woorden en begrippen moeten nu in het Engels: dit is immers ‘in’, dit is ‘cool’, dit is ‘up-to-date’, ‘hip’ en ‘stylish’. Wat ben je uit de tijd als je je hieraan ergert, als je weigert dit zondermeer te aanvaarden, als je het vertikt je hierbij zomaar neer te leggen. En toch aanvaard ik dit niet. Ik leg mij hier niet bij neer. Punt!

Dan ben ik maar achterlijk en uit de tijd. Dan rangschikt men mij maar bij de oude knarren, de antieken, de

onverzettelijken. Mijn liefde voor mijn moedertaal, het Nederlands, is immers te groot om deze Engelstalige invasie zomaar blauwblauw te laten. Om het met onze grote Vlaamse dichter, maar wellicht ook stilaan in de

vergeethoek geraakte dichter, Guido Gezelle, te zeggen: “De Vlaamse taal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aan doet.”

Vandaag wordt onze Vlaamse taal niet enkel geweld aangedaan, neen, ze wordt eenvoudigweg verkracht! En wij, wij laten maar begaan. Onlangs wandelde ik in het Grimbergse Prinsenbos en werd ik er aangesproken

door een “runner” met een “T-shirt” met het opschrift “Run-CD&V”. Of een dergelijk opschrift nu naar de CD&V verwijst of naar een andere politieke partij, doet er even niet toe. Feit is dat men op alle fronten onvoorwaardelijk toegeeft aan deze, volgens mij, nefaste ontwikkeling. Vandaag de dag “loopt” men immers niet meer, men “runt”. En men zet ’s morgens de kinderen, tegenwoordig zijn dat “kids”, aan de school niet langer aan de “knuffelstrook” af maar wel in de “kiss and ride”-zone.

Slaagt u er, beste lezer, nog in om een dagblad te lezen en te begrijpen zonder een Engels-Nederlands woordenboek bij de hand te hebben en verstaat u alle Engelse termen tijdens het VRT-nieuws? Wordt u niet hoorndol bij het verplicht aanhoren van het gezongen of geschreeuwd Engels gewauwel, gezwam en gebeuzel, voor en na de nieuwsberichten?

Natuurlijk ondergaan wij allen de razendsnelle evolutie van het elektronisch gebeuren. Hier is het Engels zondermeer de voertaal. Dit is even evident als het gebruik van het Engels in het internationaal handelsverkeer, in de universele industriële en technologische wereld, in het lucht en zee verkeer, tijdens internationale conferenties en supranationale samenkomsten, in het wetenschappelijk onderzoek en dito publicaties. Kortom in alle gebieden die het nationale niveau overstijgen is het Engels de lingua franca van de 21ste eeuw.

Een gedegen kennis van het Engels is bijgevolg onontbeerlijk en noodzakelijk maar…

moet ik daarom in Grimbergen mijn fiets, pardon, mijn ‘bike’, bij ‘Bike Center Mertens’ of bij ‘DS Bikes’ kopen of laten herstellen,

moet ik daarom mijn vakantie bij ’Lindbergh Travel’ of ‘Strombeek Travel’ boeken,

moet ik daarom mijn tuin door Mister Green’ laten onderhouden,

moet ik daarom bij ‘Hair Styling’ naar de kapper gaan,

moet ik daarom mijn wagen bij ‘carwash and go’ laten wassen?

En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan en ik ben er haast zeker van dat u, beste lezer, deze lijst moeiteloos verder kunt aanvullen. Moet dit in het Engels? Is onze taal niet mooi en rijk genoeg?

Waarom is mijn passende kledij nu plots ‘suitable’ en waarom is mijn kledingwinkel nu een ‘outlet’ winkel?

Waarom is alles tegenwoordig ‘vintage’ en niet langer uitstekend of voortreffelijk?

Waarom is een wedstrijd nu een ‘game’ geworden en een grap een ‘fake’?

Hoe zouden wij, beste lezer, reageren moesten alle winkeliers met een Engelstalige uithangbord van de ene dag op de andere de naam van hun winkel in het Frans omzetten? Zouden wij dan even gelaten, lijdzaam en onbewogen toezien? 

Met dit laatste doordenkertje eindig ik.

Zoals ik het bij het begin van dit artikel reeds schreef, ik weet dat ik hiermee geen bakens zal verzetten maar ik moest deze Engelstalige overrompeling even van mij af kunnen schrijven.

R.

Engie

Zopas belde iemand aan de deur, ditmaal van ENGIE. Hij sprak of begreep geen woord Nederlands en dit in onze Vlaamse stad Ronse. De zoveelste keer dit jaar. Wanneer zal dit eens ophouden? Er zal eens een taalactie moeten komen. Er is een triestige evolutie aan de gang!!!!!


J.C.

Editie 8 | Oktober 2021

Uber Eats

Beste,

Een veertiental dagen geleden kreeg ik de folder in de bus van Uber Eats. Eéntalig Frans, dit terwijl ik in Borgerhout woon!

Ik heb geprobeerd om zelf een klacht in te dienen, maar vind nergens op de site van Uber Eats ook maar enig contactadres of -formulier, alleen eten bestellen en solliciteren kon ik. 

Hebben jullie hier nog klachten over binnen gekregen of zelf meer ervaring en of info over hoe je hen contacteert?

Vriendelijke groet,

D.

Halle

Tot ongenoegen van de Franstaligen zijn er in de Vlaams-Brabantse stad Halle geen taalfaciliteiten  voorzien.  Het gemeentebestuur verdeelde toch tweetalige mededelingen over het vaccinatiecentrum,  in het Nederlands en in het …Arabisch!

H.H.

H.,

J’ignorais que Halle était une commune à facilité !!!

Bon weekend

Raphaël

 A Hal, il est interdit de publier des messages en Français.

Il y a pourtant des messages en deux langues concernant le Corona.

Regardez bien la photo en annexe (avec zoom), ne tombez pas à la renverse !!!!!!

Editie 8 | Oktober 2021

Prachtig. Met dank voor deze nieuwe editie van Nederlands Landstaal.

J.M. – L.

Table of contents

Beste,

Ook Nederlands/Landstaal blijkt geïnfecteerd te zijn of is  een ‘vernieuwende wind’ de oorzaak? Het eerste woord dat ik lees na “Jaargang 31, nummer 4, mei 2021” is “TABLE OF CONTENTS”. De redactie van Nederlands/Landstaal moet toch in staat zijn daar een Nederlands woord voor te vinden. Een klein voorstel: wat denken jullie van “Inhoudstafel” of is dat te vergezocht? 

Met vriendelijke groet,

R.C.

Antwoord van de redactie:

U heeft het volkomen bij het rechte eind en wij merkten het ook op als het reeds op de webstek stond. Het is ongewild ingeslopen bij het plaatsen van Nederlands/Landstaal op de webstek begin dit jaar. Het was een éénmalig verschijnsel. Maar desalniettemin onze verontschuldigingen.

Antwoord van de programmeur:

De gebruikte programmatuur voor deze webstek is spijtig genoeg enkel in Engelstalige versie verkrijgbaar. Amerikaans computerprogramma. Als je dan even niet oplet en vergeet van bepaalde zaken te vertalen sluipt er wel eens een fout in. Mijn excuses. Dit soort computerprogramma bestaat nu eenmaal niet in het Nederlands.

Editie 8 | Oktober 2021

Drink Haver

We kregen een melding van een klant van Carrefour, die zich al langer stoort aan sommige van hun verpakkingen.  Het gaat om de verpakking van verschillende gezondheidsdrankjes, waarvan de ene zijde volledig in het Frans is en de andere kant tweetalig Frans-Nederlands. Zo staat er ‘Boisson Avoine’ en ‘ Drink Haver’. Het is dan nog een verkeerde vertaling van ‘Haverdrank’.  ‘Carrefour mag dan wel een Frans concern zijn, dit is geen reden om het Nederlands  te minimaliseren op de verpakkingen’,  zo voegt onze sympathisant er aan toe.

Vlaamse groet vanuit Oosterzele,

H. H.

.

Editie 8 | Oktober 2021

Bernaerts Gallery

Slechts één woord  SCHANDE 

L.C.

Sorry maar ik versta er niets van. Nederlandstaligen worden jammer genoeg geweerd bij Bernaerts.

Ik hoop dat jullie rijk worden door al die Engelstaligen, die voorrang krijgen.

Vriendelijke groet,

Marj.

Dinner and a movie, expectations, a dance between reality and fantasy. ‘First Date’ marks the first collaboration between Lisse Declercq (BE) and Tramaine de Senna (US) as a symbiosis of each other’s oeuvres. Playing with the history of the Bernaerts space (former movie theater ‘Cinema Tokio’), layers of projection, and the construction of appearances, the exhibition examines personal histories in relation to pop culture and symbolism: distance makes the dream.

Contact: gallery@bernaerts.be                BERNAERTS GALLERY – Verlatstraat 20 – 2000 Antwerpen Tel: +32 3 248 19 21

Editie 8 | Oktober 2021

Vivaqua

Goede namiddag,

Ik denk dat alle Nederlandstalige Vivaqua – medewerkers thuis zitten of gehospitaliseerd zijn wegens Corona .

Waarom ????

Hier is het verhaal. Ik krijg begin mei een tussentijdse Nederlandstalige factuur om mijn water te betalen. Ik kan met hen ook via mail contact opnemen om de papieren te ontvangen om een domiciliëring aan te vragen, hetgeen ik doe. Ondertussen zijn we 3 weken verder en ben ik nog altijd aan het wachten op die papieren.

Maar ik krijg ook ‘s anderendaags de Franstalige factuur voor mijn bijna 96-jarige schoonmoeder, die na een uitspraak van de Vrederechter aan onze hoede is toevertrouwd en die naast de deur woont.

Ook hier het voorstel om te domiciliëren, hetgeen ik ook doe. ‘s Anderendaags krijg ik de papieren, weliswaar voor een ander adres en op naam van ene Abdeslam …….. Als je zo een papier laat tekenen door een dame van 96 jaar, weet je ook dat die tekent wat je haar voorlegt, en ik ga niet zeggen dat dit een poging is om ouderen af te troggelen, maar heb toch mijn bedenkingen (maar dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen of schrijven). Ik stuur hen de mededeling dat ze zich vergist hebben en mij correcte papieren moeten opsturen. Naam, adres en referte zijn anders !!!! Ik krijg ‘s anderendaags vanwege Vivaqua, zonder de gangbare verontschuldigingen, de nodige papieren voor de domiciliëring.

En in tegenstelling tot de gangbare uitspraak: ‘Pour les flamands la même chose’ wacht ik nog steeds op mijn papieren. Hopelijk zijn de Nederlandstalige medewerkers binnenkort genezen en terug aan de slag .

Met dank waarschijnlijk ook aan onze «Vlaamse» (???), beter zou zijn, Nederlandstalige Belgische Brusselse ministers en parlementariërs stijl S. Gatz (ik wil ze wel niet allemaal over dezelfde kan scheren ……)

Van mij mag u mijn verhaal, als de zoveelste kaakslag, in mijn maandblad publiceren ………

Vlaamse groeten

H. H.

Award

“Het kostbaarste erfgoed van een rechtgeaard mens is zijn moedertaal.” 

Geachte Heer Windey, schepen van sport,

Biljarter Roger Clauws kreeg voor zijn inzet en prestaties uit uw handen de  LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD. Wie van de Meetjeslandse biljarters kan dat onnodig Engels uitspreken, zonder er zich de tong over te breken?

Onze Vlaamse biljartkampioenen verdienen beter!

Oprechte groeten,

Fons Van Holderbeke

erkend erfgoedbewaarder Meetjesland

Snipers

Nog een bemerking bij het Engels dat onze taal overwoekert: zowel gisterenavond als vanmiddag had men het in het VTM-nieuws n.a.v. het bezoek van Biden aan ons land over ‘snipers’. Nu ja, dit woord staat wel in Van Dale, maar hoeveel mensen zullen weten wat het betekent? ‘Scherpschutter’ daarentegen zal wel iedereen kennen. Wat kan toch de bedoeling van VTM zijn om liever voor dat Engelse woord te kiezen dan voor ‘scherpschutter’?

Groeten van J. L.

DE TAALGRABBELTON

Bioplanet

Bioplanet bestaat 20 jaar en viert dat Engerlandisch.

Deze knabbel werd op woensdag 8 september 2021 uitgedeeld.

Om even te glimlachen

Op de webstek van Brussels Airlines kun je je taal kiezen om een vlucht te boeken.

Echter is de vertaling van het Engels (wellicht de standaardtaal van de webstek) nogal lachwekkend:

–  remember (wachtwoord) is vertaald als  “Denk aan mij”!

–  save  is vertaald als  “redden”.

't Kniphuisje

Een originele naam voor een verzorgde kapperszaak

voor beiden 

Nummer 8 | Oktober 2021

De Blomme

Een degelijke Nederlandse naam voor een kwalitatieve bloemenzaak.

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

BEZOEK DE VVB

Nieuws – Webwinkel – Podcast’s – Video’s