Jaargang 32

Nummer 7

September 2022

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Inhoudsopgave

Daar is de verfransing weer!

Bron: Doorbraak (19/10/21)

Auteur: Christophe Degreef

In tien gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel waar Nederlands de enige officiële taal is, is Frans de meest gesproken Belgische taal tussen moeders en hun pasgeboren kinderen. Dat schrijft de APFF (Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre) in haar meest recente tijdschrift ‘Nouvelles de Flandre’. Het APFF baseert zich op de meest recente cijfers van Kind&Gezin. Die cijfers liegen er niet om: In Sint-Pieters-Leeuw geeft bijna 60% van de jonge moeders aan Frans te spreken, in Beersel en Dilbeek respectievelijk 48,7% en 48,6%.

Zaventem en Machelen volgen met 47% en 43,9% Franstalige moeders, op hun beurt gevolgd door Overijse (43,9%), Tervuren (39,4%), Asse (38%), Vilvoorde (37,7%) en Grimbergen (37,2%). Alleen in Asse houdt het Nederlands gelijke tred met het Frans: in 36,4% van de gezinnen wordt Nederlands gesproken door de moeder, waardoor de kloof met het Frans niet erg groot is. Ook in Tervuren (31%) en Dilbeek (32,7%) houdt het Nederlands nog stand. In Zaventem en Machelen is de situatie ronduit dramatisch, met minder dan 20% jonge moeders die Nederlands spreken.

 

Kantelgeval Hoeilaart

 Het APFF laat niet na te benadrukken dat dit de situatie is in Vlaamse gemeenten waar geen faciliteiten gelden voor Franstaligen. In de faciliteitengemeenten speelt het Nederlands bij jonge gezinnen alleen nog in Wemmel en Sint-Genesius-Rode een rolletje van betekenis – nauwelijks meer dan 10%. Ook rukt het Frans op in Hoeilaart (38,6%), Meise (33,3%) en Liedekerke (32%), waar het de tweede meest gesproken Belgische taal is in jonge gezinnen. Alle cijfers kunnen hier op de website van Kind&Gezin geraadpleegd worden.

Het triomfantelijke bericht van het APFF werd letterlijk overgenomen in enkele grote Franstalige media, zoals de RTBF en La Libre Belgique. Het is natuurlijk de waarheid: het Nederlands gaat achteruit in de genoemde gemeenten, en wordt als deze trend zich doorzet een minderheidstaal. Voor het APFF en de Franstalige media is het van belang dat net Vlaanderen het Europees minderhedenverdrag erkent, en zo taalfaciliteiten voor deze groeiende groep Franstaligen mogelijk maakt.

Internationalisering?

 Wie het beleid in de Vlaamse Rand rond Brussel een beetje kent, weet dat er de voorbije jaren werd ingezet op “internationalisering” als ordewoord: de inwijking is niet meer louter Franstalig, maar veeltalig. De bovengenoemde cijfers zetten die internationalisering toch in een ander licht. De situatie is in bijna alle randgemeenten nu zo dat Franstaligen de grootste afzonderlijke taalgroep zijn en erop vooruitgaan, en de Nederlandstaligen als taalmeerderheid terrein verliezen.

De andere gesproken talen zijn de jongste jaren eerder verminderd ten koste van het Frans.

‘We verkiezen in dit semantische steekspel tussen “verfransing” en “internationalisering” nog altijd de term “ontnederlandsing”, die de vinger beter op de wonde legt,’ reageert Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, Ben Weyts. ‘De cijfers van Kind&Gezin zijn al bekend van in het voorjaar van 2021, en besproken in het Vlaams Parlement. In drie van de negentien randgemeenten is het Nederlands inderdaad nog de grootste taal. Positief is dat in tien gemeenten het aandeel van het Nederlands in 2020 steeg ten opzichte van 2019. In de meerderheid van de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand stijgt het aandeel van het Nederlands soms ook fors, zoals in Hoeilaart en Overijse. Ik wil daar geen hoerastemming over creëren, maar dat zijn wel lichtpunten,’ zo zegt Weyts.

Verschillende problemen

 Klaas Slootmans, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Beersel voor het Vlaams Belang, erkent dat ‘ontnederlandsing’ correct is, maar nuanceert. ‘Zeker in Vilvoorde en Machelen is de demografische tendens zo dat die gemeenten “ontnederlandsen” door de inwijking uit Brussel. Dit gaat echter hand in hand met de eerder klassieke verfransing van faciliteitengemeenten als Wezembeek-Oppem en Kraainem. Er zijn dus verschillende problemen in de Vlaamse Rand.’

‘Het probleem van de rand begint al bij de vlucht van jonge Nederlandstalige gezinnen. Zij wijken uit naar gemeenten die verder van Brussel liggen omdat zij hun kinderen willen zien opgroeien in eenzelfde Nederlandstalige en groene omgeving als zijzelf zijn opgegroeid. Dat is echter voor flink wat mensen onbetaalbaar aan het worden. Daarop ent zich dan de migratie van anderstaligen uit Brussel, die vaak Frans als omgangstaal hebben, en de klassieke verfransing door Belgische Franstaligen.’

‘Nu de Vlaamse regering de registratierechten heeft verlaagd, merkt men bij vastgoedkantoren in Waals-Brabant al hoezeer woningen in de Vlaamse Rand aantrekkelijk worden. De verfransing zal dus niet stoppen, zeker niet wanneer de huizen in de rand relatief goedkoper worden voor de rijkere Franstaligen uit Brussel of Waals-Brabant,’ zo voegt Slootmans eraan toe.

Gemeentefonds

‘Er zal een radicale ommezwaai in het beleid nodig zijn om de rand Nederlandstalig te houden,’ zegt Slootmans. ‘Ik denk daarbij aan een voorrangsbeleid voor Nederlandstaligen in scholen en bij de aankoop van nieuwbouwwoningen. Daarnaast moet er ook gewoonweg veel meer geld uit het gemeentefonds naar de Vlaamse Rand. In Turnhout krijgt elke inwoner meer dan 500 euro uit dat fonds, in enkele gemeenten in de Vlaamse Rand is dat soms slechts de helft van dat bedrag.’

Eenzelfde geluid bij Bart Laeremans, schepen van integratie in Grimbergen voor Vernieuwing, en auteur van het boek Na ons de zondvloed?, dat de demografische druk op de rand rond Brussel al in 2014 uitgebreid schetste.

‘Door het Nederlandstalig onderwijs counteren we de druk van andere talen wel, maar de evolutie die u schetst is inderdaad schrikbarend. Op termijn kunnen we van al die jonge kinderen die thuis Frans of een andere taal spreken, wel Nederlandstaligen proberen maken dankzij onderwijs. Maar de integratie buiten de school verloopt vaak moeizaam. Kinderen gaan hier naar school, maar nemen niet altijd deel aan het verenigings- en gemeenschapsleven.’

Verfransing nooit gestopt

 ‘De verfransing is ook nooit gestopt, ze is alleen complexer geworden. Het gaat niet meer om militante verfransing zoals in de jaren 1970. Ik kan niet zeggen dat mijn deelgemeente Strombeek-Bever verfranst, ook al is een groot deel van de mensen die er wonen anderstalig.’

‘Er is internationalisering en verfransing omdat Brussel uit zijn voegen barst. En dat is een gevolg van het opengrenzenbeleid. Men migreert naar België, woont een tijdje in Brussel, waar men in het Frans wordt ingeschreven, en verhuist dan naar de Vlaamse Rand. Een flink deel van de moeders uit de cijfers van Kind&Gezin is niet Franstalig, maar is wel als dusdanig ingeschreven.’

‘In verhouding tot onze taak krijgen we in de rand gewoonweg te weinig middelen. De taalproef die Ben Weyts nu oplegt in het kleuteronderwijs, is een goede stap, maar volstaat niet. Er is een sterk beleid met voldoende middelen nodig om deze demografische evolutie echt tegen te gaan. Laten we bijvoorbeeld plaatsen in onze scholen reserveren voor Nederlandstaligen, zoals in Brussel het geval is.’

Klemtoon op Nederlands al historisch sterk

‘We investeren fors in scholenbouw’, zo verwijst Ben Weyts opnieuw naar zijn antwoord in het Vlaams parlement. ‘Tussen 2010 en 2018 kreeg de Vlaamse Rand 9 procent van de totale middelen. In de huidige regeerperiode krijgt de Vlaamse Rand bijna 16 procent van de toegekende middelen, en die toegekende middelen zijn ook nog eens fors verhoogd. We zullen in deze regeerperiode 3 miljard euro investeren in schoolinfrastructuur. Dat zijn dus goede stappen vooruit.’

‘Nog nooit is er zo sterk de klemtoon op de kennis van het Nederlands gelegd in de Vlaamse Rand,’ zegt Weyts. ‘Specifiek voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken, is er de nieuwe taalscreening die ik als minister van Onderwijs invoer. Vanaf het schooljaar 2021-2022 voeren we resoluut en kordaat taalscreening in. De daaropvolgende taalintegratietrajecten zijn een nieuw instrument. Dat zal een goede zaak zijn voor onze regio.’

‘Er is ook het nieuwe inschrijvingsdecreet en “Wonen in eigen streek” (dit decreet, dat mensen met een band met de Vlaamse Rand voorrang geeft bij de aankoop van een woning, werd in 2013 onwettig verklaard door het Grondwettelijk Hof, red.). Voor “Wonen in eigen streek” wil ik dit jaar opnieuw initiatief nemen, met alle juridische wolfijzers en schietgeweren vandien. Met een kordaat beleid kunnen we ervoor zorgen dat we enkele nefaste gevolgen van de internationalisering toch minstens wat kunnen temperen ‘, aldus Weyts.

Actiepunten

Hasselt University

Niet ver van het door modeliefhebbers gekende Maasmechelen winkeldorp (Village) heeft de Hasseltse universiteit (vroeger eerder gekend als Universiteit Diepenbeek) enkele gebouwen. De Limburgers wilden in modieuze navolging van de andere scholen voor echte of vermeende slimmeriken, niet achterblijven en ook ‘internationaal’ zijn en schilderden dus enkel Engelse teksten op de gevels van die gebouwen.

Zo zagen we “Field Reseach Centre” staan, en “Ecotron – Hasselt University”.

Of ze onze in de inheemse taal gestelde brief nog kunnen lezen is twijfelachtig, maar stellig hebben ze daar ook Google om vertalingen Nederlands – Engels mogelijk te maken.

Volgens hun webstek ( UHasselt – knowledge in action) is UHasselt een ‘civic’ (?) universiteit.

 

Rector Bernard Vanheusden

Stralen: info@uhasselt.be

Schrijven: Martelarenlaan 42 3500 Hasselt

Pelgrimslied

Het Vlaams Radiokoor vormt samen met een symfonisch orkest (Brussels Philharmonic) en een jeugdorkest (Boenk) de vzw Brussels Philharmonic. Brussels Philharmonic is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. In het tijdschrift Bruzz van 7 september 2022 (ook Bruzz is van de Vlaamse Gemeenschap) staat er een melding van een optreden, volledig in het Engels. Neen, in piepkleine letters staat er nog “Met dank aan de Belgische Tax shelter & Belga Films Fund”. Maar het adres van het optreden is dan weer enkel in het Frans!

Wat er zeker niet vermeld is, is een bedanking aan de Vlaamse burger, die dit alles (verengelsing inbegrepen) ruim subsidieert.

 

Sonja-Kochoutina, persverantwoordelijke

schrijven: Flageyplein

Zomergroentenfeest

De liefhebbers van groenten hielden op het einde van de maand augustus een feest in de Vlaamse tentoonstellingshallen (ook gekend als Flanders expo). Om één of andere ons onbekende reden (het zal toch niet door een giftige plant of paddenstoel geweest zijn..) zijn hun Vlaamse hersencellen uitgevallen waardoor hun affiche enkel en alleen in het Engels opgesteld werd. Vegan Summer Fest… Hun webstek is gelukkig nog overwegend in het Nederlands.

BE VEGAN VZW

Sint-Pietersaalststraat 87 – 9000 Gent

Juwelier

De Engelse taal blijft in bij deze juwelier. Ik verkies toch eerder een Nederlandstalige benadering.

 

Om te reageren, zie contactgegevens hiernaast.

NMBS - Bibliotheek Stad Anwerpen

In de inkomhal van station Antwerpen Berchem bevindt zich een boekenkast waar je boeken kan achterlaten die dan door anderen (gratis) kunnen meegenomen worden om te lezen (eventueel op de trein).

Deze boekenkast is een samenwerking tussen Bib Antwerpen en de NMBS.

De bijbehorende slogan is echter Engels “Enjoy a book“ .

De Taalgrabbelton

Belgische Sportploegen

Men moet al op een andere planeet vertoeven om ten huidigen dage, we schrijven zowat midden augustus 2022, niets gehoord noch gelezen te hebben over de Europese atletiekkampioenschappen in München. En het is de aandachtige waarnemer ook ongetwijfeld niet ontgaan dat bij de benamingen van de Belgische ploegen het Nederlands, nochtans naast het Frans en het Duits een officiële taal in België, volledig ontbreekt. De Belgische ploegen hebben er een sport van gemaakt om hun nationale ploeg een bijnaam te geven, zeker niet altijd maar dikwijls een naam uit het dierenrijk. Het kan ook één van de Belgische driekleuren zijn. Maar steeds Engels!!!

Een overzicht van Belgische sportclubs met uitsluitend Engelse benamingen: Zie afbeelding hieronder.

Wat een taalarmoede, of is het slechte wil.

Red Devils / Rode Duivels /

Diables Rouges – Voetbal (M)

Red Flames – Voetbal (V)

Yellow Flames –

Voetbal Beloften (V)

Black Flames –

Zaalvoetbal Futsal (V)

Belgian Lions – Basketball (M)

Belgian Cats – Basketball (V)

Belgian 3×3 Lions (3×3 Lions) – 3×3 Basketball (M)

Belgian 3×3 Cats (3×3 Cats) – 3×3 Basketball (V)

Red Dragons – Volleyball (M)

Yellow Tigers – Volleyball (V)

Red Wolves – Handbal (M)

Black Arrows – Handbal (V)

Belgian Diamonds –

Korfbal (M + V)

Black Devils /   Zwarte Duivels –

Rugby XV (M)

The Lioness – Rugby XV (V)

BelSevens – Rugby XV (V)

Belgian Barbarians –

American Football (M)

Red Lions – (veld)Hockey (M)

Red Panthers – (veld)Hockey (V)

Red Hawks – Baseball (M)

Belgian Tornados – 4 x 400 m Estafette (M)

Belgian Cheetahs – 4 x 400 m Estafette (V)

Belgian Hammers – Triathlon “mixed relay” (M + V)

Belgian Bullets – Bobslee (V)

Belgian Red Rocks – Curling (Team Events 4-mans ploeg) (M)

Belgian Huskies – Curling

(2-persoons gemengd team) (M + V)

Red Torpedoes – Kajak (M)

Belgian Sharks – Roeien

(lichte dubbeltwee) (M)

The Pull Bulls – Touwtrekploeg (M)

Red Knights – Motocross (M)

Lourdes

Op “TV Lourdes” via Google is elke zondag een internationale eucharistieviering in Lourdes vanuit de Pius X basiliek te zien waarbij elke bisschop of kardinaal die voorgaat dit zijn eigen taal doet.

 

Op zondag 21 augustus 2022 was het Kardinaal De Kesel die in deze eucharistieviering voorging. En ja, je raadt het al, hij doet het in het Frans!  Ook de bisschop van Gent was aanwezig!

Toppunt: beide “kerkleiders” zijn meegereisd met een grote groep bedevaarders uit alle provincies van Vlaanderen (Ziekenzorg). Een zoveelste poging om België te verfransen en het Nederlands te verdrukken?

Taalverdrukking

De verdrukking van de Nederlandse taal door het Engels loopt bij onze Noorderburen de spuigaten uit, en dat is nog eufemistisch uitgedrukt. Dat is onderhand genoegzaam bekend. Vandaar dan ook dat onze collega’s van de Nederlandse “Stichting Taalverdediging” de koe bij de hoorns vatten en tot de actie overgaan, wat ze trouwens reeds geruime tijd doen.

Getuige hiervan ook onderstaand pamflet. Als u dit onder ogen krijgt, is de actie weliswaar reeds voorbij, maar het getuigt wel van de prangende situatie aldaar.

Uitdeelactie in Groningen op 5 september

Geachte Taalverdediger,

De verengelsing van ons onderwijs neemt steeds grotere vormen aan. Vooral op de universiteiten is het hek van de dam. Dat heeft allerlei kwalijke gevolgen. Daarom heeft Taalverdediging een vlugschrift ontworpen, waarin de voordelen van het studeren in het Nederlands zijn opgesomd.

De eerste uitdeelactie van dit vlugschrift vond dit voorjaar plaats voor de deur van de Technische Universiteit in Eindhoven (TUE), waar niet alleen de studie in het Engels is, maar waar de studenten zelfs in hun vrije tijd op de universiteit geen Nederlands meer mogen spreken. Die actie heeft op de TUE heel wat stof doen opwaaien en kreeg ruime aandacht in de Eindhovense media. Daarom wordt deze actie vervolgd en wel in Groningen. Daar zal in de Martinikerk op maandag 5 september aanstaande het nieuwe academisch jaar plechtig worden geopend……in het Engels. De toespraken (onder andere die van staatssecretaris Maarten van Ooijen (CU)) zullen geheel Engelstalig zijn. Het Nederlands is daar niet gewenst. Wij hopen dat onze uitdeelactie in Groningen de nodige aandacht zal krijgen. Om herkenbaar te zijn, zullen de actievoerders een wit petje dragen met daarop in blauwe letters gedrukt: ¨Taalverdediging¨.

U als Taalverdediger is van harte welkom om bij de actie aanwezig te zijn en om, als u dat wil, mee te helpen met het uitdelen van de vlugschriften aan de bezoekers van de bijeenkomst. De uitdeelactie zal worden gehouden op maandag 5 september tussen 15:00 uur en 16:00 uur voor de hoofdingang van de Martinikerk, Martinikerkhof 3, in de binnenstad van Groningen. Na afloop kunnen we in een gezellige uitspanning in de buurt van de kerk een kop koffie of iets anders gebruiken en (nader) kennismaken met elkaar.

Wil u meedoen? Indien u een berichtje stuurt naar info@taalverdediging.nl dan kunnen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. U hoeft uw komst niet aan te kondigen.

We zien uit naar uw komst!

Hoogachtend,

Daniël Mantione en Jakob Grit (actieleiders)

VINDE GIJ DA GOE

Ik keek naar ‘De klas’, een VRT-programma over de band tussen zestienjarigen en hun grootouders.

(18/08/22)

De jongeren deden het voortreffelijk, spraken over tedere gevoelens, passend bij dit belangwekkend onderwerp. Schoolmeester de Leijer tapte uit een ander vaatje: meer vulgariteiten dan fijngevoeligheid.

Taalzorg? 

VINDE GIJ DA GOE?

Nee, Sven, ik vind dat niet goed. Voor de manier waarop jij onze taal verloedert, was jij met voorsprong de eerste van de klas. Worstelend met een plaatsvervangend gevoel van schaamte, heb ik de klas naar huis gestuurd.

Fons Van Holderbeke

Eeklo

“Wij begrijpen de gevoelens van de Britten voor hun Koningin omdat Queen Elizabeth II in hun taal dacht, sprak en voelde. Iets wat wij NIET KUNNEN ZEGGEN van de Onze.”

PVDA

De partij PVDA deelt gratis “Belgische“ (?) vlaggen uit met opschrift “We are One“.

De partij die zo begaan is met racisme, bezondigt zich aan taalracisme: Nederlands is niet goed genoeg!

Neem deel aan de LOF-prijs 2022

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

BEZOEK DE VVB

Nieuws – Webwinkel – Podcast’s – Video’s