Jaargang 33

Nummer 5

Mei 2023

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Inhoudsopgave

DE VERENGELSING VAN ONS HOGER ONDERWIJS

nummer 5 | mei 2023

door Johan Boodts – 15 mei 2023

De Vlaamse regering houdt het nog steeds bij de huidige toegelaten drempels van 35 % in het Engels voor de masteropleidingen en 9% voor de bacheloropleidingen. Steeds moet er een Nederlandstalige equivalent aanwezig zijn! De huidige Vlaamse regering wenst absoluut geen verdere verengelsing.

Enkele weken geleden was er in het Vlaams Parlement een kort debat over het méér toelaten van Engels als onderwijstaal in sommige masteropleidingen.

Tijdens dit debat kwamen verschillende partijen aan het woord, elk met hun eigen standpunt. Zoals verwacht, was Open-VLD voor een verregaande uitbreiding van het Engels in het hoger onderwijs. Internationalisering en meertaligheid werden als argument gebruikt. De aanwezigheid van veel buitenlandse studenten hoeft niet noodzakelijk te leiden tot het verminderen van het Nederlands als onderwijstaal. Studenten van ons moeten steeds de mogelijkheid krijgen om hoger onderwijs te volgen in hun eigen taal! Meertaligheid wordt door Open-VLD nog altijd verkeerdelijk uitgelegd als onderwijs (enkel) in het Engels.

De zogenaamde vraag van de bedrijfswereld om meer Engelstalige opleidingen is een totaal verkeerde visie op onderwijs. Scholen zijn vormingsinstituten die jonge mensen pedagogisch en didactisch (soms specifieke) vakkennis bijbrengen op weg naar volwassenheid. Jonge mensen enkel voorbereiden op een latere arbeidssituatie is een verschraling van het onderwijs.

De partij Vooruit gebruikte dit debat om de besparingen in het onderwijs aan te klagen. De verengelsing was een gevolg van de besparingen: twee opleidingen (Nederlands en Frans) kost te veel, dus één opleiding schrappen (Nederlands).

Groen pleitte ook voor uitbreiding van het Engels. De spreker van Groen gaf aan dat in sommige opleidingen (bv. Ingenieurs-wetenschappen) meer studenten een Engelstalige opleiding volgen dan een Nederlandstalige. Het argument dat de drempel voor sommige studenten te hoog is om een Engelstalige opleiding te volgen bleek van geen tel. Laagdrempeligheid is nochtans een obsessie van Groen. Opvallend was ook de afwezigheid van de PVDA in dit debat!

Alle andere partijen schaarden zich achter het standpunt van de Vlaamse regering om de huidige wetgeving te behouden en bijgevolg tegen verdere uitbreiding van het Engels in het hoger onderwijs.

Nochtans is er een enorme druk van de universiteiten en de hogescholen om steeds meer Engels toe te laten. Omwille van prestige-redenen trekken ze graag zoveel mogelijk buitenlandse studenten aan. Ze willen meer Engelstalige opleidingen. Soms verloopt zelfs de interne communicatie in het Engels…

Steeds moet er naast een opleiding in het Engels ook eenzelfde opleiding in het Nederlands worden aangeboden. Maar in de praktijk blijkt deze Nederlandstalige opleiding enkel op papier te bestaan en worden studenten aangeraden de opleiding in het Engels te volgen.

Ook de voorstelling (verdediging) van de masterproef wordt steevast in het Engels gehouden. Hier wordt soms een loopje genomen met de taalwet als de administratie van de universiteiten Engelstalige uitnodigingen uitstuurt om aanwezig te zijn bij een masterproef.

De verengelsing zorgt er voor dat het Nederlands academische en wetenschappelijke taal verschrompelt. De Vlaamse regering moet kordaat een halt toeroepen aan de verdere verengelsing van het hoger onderwijs. 

De universiteiten moeten beseffen dat onderwijs in de eigen taal een recht is en dat het Nederlands een volwaardige wetenschappelijke en academische taal is. Er is in Vlaanderen een groot draagvlak voor dit standpunt, wat blijkt uit het debat in het Vlaams Parlement. 

ACTIEPUNTEN

nummer 5 | mei 2023

Belgische LocalTea Belge

Belgische LocalTea Belge

Raf Rombouts uit Loenhout teelt thee met 60.000 theeplanten die geschikt zijn om in een koeler klimaat te groeien. Hij  laat het commercialiseren over aan “Tea by Me BV” uit Nederland. Daar verbouwde men eerder ook al lokale thee en verkocht die onder de naam LocalTea.

Geen wonder dat die Nederlanders er een product van heel België van maken. Zij voelen onze “eigenaardigheden” niet aan. Wij zouden spreken van “Thee van hier” en “Thé de tout près” in plaats van “Belgische Thee – Thé Belge”.

Als je op de startpagina van de webstek kijkt, dan lees je over “Thee van Nederlandse bodem”; als je overschakelt naar zwart-geel-rood, dan lees je over “Thee van Belgische bodem”. Ze denken in natiestaten, maar de onze is nog “OnAf”.

Brief: Tea by Me BV, Gaardsebaan 11c, 4881 ME Zundert, Nederland

E-post: info@localtea.com

Webstek: www.localtea.com

nummer 5 | mei 2023

Schweppes Zero

Onlangs kochten we nog eens een paar blikjes van de limonade met kininesmaak en zonder suiker, oftewel Schweppes Zero.

We konden deelnemen aan een spel en een weekend winnen in een Europese hoofdstad naar keuze! Maar wat vreemd is aan het blikje, is dat de tekst in het Nederlands opvallend kleiner is dan die in het Frans. In grote letters: JEU, in kleine letters SPEL, en dat laatste voor liefhebbers van verticaal lezen. Ook op de achterkant van het blikje staan alle teksten groot in het Frans, maar klein in het Nederlands.

Onverklaarbaar, tenzij men ervan uitgaat dat Vlamingen betere ogen hebben en/of er toch geen spel van zullen maken. (Overigens hebben we niet gewonnen. Natuurlijk niet.)

Maar we maken er wel spel van! Schrijven naar…

Brief: Schweppes Suntory Benelux, Rue du Cerf 127 1332 Genval

Tel: 02 656 52 11

E-Post: marketing@suntory.com

nummer 5 | mei 2023

Fietsambassade Stad Gent

De Fietsambassade is een vzw van de stad Gent die het gebruik van de fiets wil aanmoedigen. Ze beheert fietsparkings maar ook werkplaatsen waar aan fietsen gesleuteld kan worden.

Op 10 maart waren er gewijzigde openingsuren van de werkplaatsen als gevolg van een staking van het openbaar vervoer. Het bericht dat daarover werd uitgehangen, was echter tweetalig: Nederlands én Engels. Natuurlijk moeten we gastvrij zijn tegenover anderstaligen, maar door hen altijd te pamperen helpen we hen echt niet en leren ze het nooit. Bovendien is het ook onwettelijk.

Brief: Kattenberg 2 9000 Gent

Tel: 09 266 77 00

E-post: info.defietsambassade@stad.gent

nummer 5 | mei 2023
nummer 5 | mei 2023

IJskar “Foubert”

IJsverkoper Foubert tracht ons te overtuigen om aan hun ijsjes te likken zonder aan de bumper van hun ijskar te gaan plakken. Waarschijnlijk verkoopt Foubert vooral aan Britten en Amerikanen, want op de ijskar staat: “Please don’t lick our window”.

Dit gebrek aan respect voor onze taal ontneemt ons ook de lust om aan hun ijsjes te likken…

En dat terwijl de Foubert webstek toch heel informatief is en in keurig Nederlands is opgesteld. Eéntalig in het Nederlands, want meer moet dat niet zijn in Vlaanderen (Foubert toert rond in het Waasland en het Scheldeland).

Zonde toch van zo’n dwaze marketing slogan op de achterruit van de ijskarren. Laat Foubert weten wat wij hierover denken…

Webstek: www.foubert.eu

E-brief: info@foubert.eu

The Cheese Rebel

Zaterdag 22 april was er de opening van een lokaal kaaswinkeltje “The Cheese Rebel”. Het gebeurde in het boerendorp Lubbeek. (Ja, daar waar den Theo burgemeester is.)

Wij reden er toevallig voorbij; het voetpad was vol paarse ballons en genodigden met een glaasje in de hand. We keerden later terug voor de foto’s: eentje van de voorgevel en ook eentje van het uitstalraam. Daarin staat een schoolbordje met: “The Cheese Rebel: the secret ingredient is always cheese”.

De uitbaatster is Madelief ter Veer en haar webstek is ééntalig Engels. Daar staat te lezen dat de winkel in Linden ligt maar ze vergist zich, het is in Lubbeek Sint-Martinus, op slechts een paar honderd meter van het gemeentehuis.

Zaten de Lubbekenaren echt te wachten op een kaaswinkel met Engelstalige benaming en dito uitleg in hun Dorpskring?

De burgemeester heeft enthousiast getweet: “Opening The cheese rebel nieuwe kaas- en delicatessezaak in Lubbeek op het dorpsplein. Proficiat en succes Madelief!” getekend Theo Francken MP. Op het door hem bijgevoegde filmpje zie je hem stralen en het lintje doorknippen.

De lokale pers (HLN) heeft enthousiast bericht. “De immer vrolijke Madelief ter Veer (23) is opgegroeid op een boerderij in Zweden, haar ouders waren avontuurlijk en reisden veel, ze heeft zowel in Nederland, Duitsland als Zweden gewoond… ze zal ook workshops geven, over kaasmaken en “foodpairing”.

Ja, lekker. Nu nog: Nederlands is Landstaal.

Adres: Dorpskring 14 te 3210 Lubbeek.

E-post: thecheeserebel1@gmail.com

Webstek: www.thecheeserebel.com

nummer 5 | mei 2023
nummer 5 | mei 2023
nummer 5 | mei 2023

THROWAWAY

In Bruzz, het door Vlaanderen gesubsidieerde tijdschrift, stond een paginagrote Engelstalige advertentie voor “Throwaway – the history of a modern crisis”. Deze tentoonstelling is een project van het Europees Parlement, dat dus kennelijk geen respect toont voor de Nederlandstaligen in dit land. Bovendien staat het adres enkel in het Frans: Rue Belliard 135.

Schrijven: Huis van de Europese geschiedenis,

Europees Parlement, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel

E-contactformulier:

https://historia-europa.ep.eu/nl/contact

Coop Centraal Berchem

Een mini-supermarkt waar de klanten aandeelhouders kunnen zijn en beslissen wat er in de rekken komt, en waar die klanten ook drie uur per maand helpen aanvullen. Dat is het concept van de groep Antwerpse jongeren die in Berchem de “Coop Centraal” openden als “eerste democratische supermarkt in Vlaanderen”, dat lezen we op hun webstek. Op de startpagina van diezelfde webstek staat “Democratische Supermarkt Antwerpen”. Dat klinkt heel mooi, ware het niet dat in Berchem op het uitstalraam van de winkel “Democratic Supermarket” geschilderd staat, in niet-coöperatief-Engels dus.

Kunnen we hen nog een klein zetje geven om ook op het uitstalraam Nederlands Landstaal te gebruiken?

nummer 5 | mei 2023

Webstek: www.decooperant.be

Brief: Coop Centraal, Patriottenstraat 27-29 2600 Berchem

E-brief: de.cooperant@gmail.com

Lievegem is gevallen

In veel van onze dorpen en steden zijn de cultuurverenigingen goed bezig. Hier en daar zijn er echter ook die zich laten vangen door de propagandisten-rattenvangers van de beweging “Hoe meer Engels, hoe beter!” Het jongste slachtoffer heet Lievegem. De Burensportdienst aldaar roept de gezinnen op, deel te nemen aan de “Family Challenge Day”. Dat Lievegem ‘gevallen’ is, vindt viroloog Van Ranst een teken aan de wand:

de engelse ziekte

woekert altijd ‘ieveranst’

orakelt marc van ranst

laatst nog in lievegem

family challenge day

wat moeten we daarmee

ben weyts kijkt toe

vanuit de Rand

dut in zijn tent

niets aan de hand

Met dank aan onze reporter ter plaatse. Op het Internet vonden we geen info over een activiteit van de Burensportdienst in Lievegem maar wel bovenstaande affiche voor de “Family Challenge Day” in Zelzate.

De interlokale vereniging “Burensportdienst Meetjesland” werd opgericht door de volgende negen gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate. De statuten werden ondertekend door de burgemeesters en de algemene directeurs van deze gemeenten.

Zullen we hen laten weten dat het hier Nederlands Landstaal is…

We mogen ook al eens 😊

eij-aai

Wij luisteren naar het nieuws op de radio en het klinkt als een les Engelse dictie en articulatie. We horen voortdurend berichten over “eij-aai”, het gaat dan over artificiële intelligentie (AI).

We kregen antwoord 😊

De justificatif van Hasselt

We ontvingen via een Nederlands/Landstaal medewerker een reactie uit Hasselt. Het was een antwoord van de diensten van de stad Hasselt na onze klacht over een parkeerticket. “Wij hebben de dienst mobiliteit gevraagd dit na te kijken. Zij zijn op dezelfde plaats met twee verschillende betaalmethoden de test gaan doen. Telkens kwam er een ééntalig ticket uit de automaat. Het is dus onduidelijk wat er mis kan gelopen zijn.” De stad Hasselt voegt er zelfs een foto bij (zie hiernaast).

En op die foto zien we het parkeerticket, met op de tweede lijn…het gewraakte “Justificatif de paiement”. Dus toch geen ééntalig ticket! We schreven aan burgemeester Vandeput terug: “Nochtans merk ik duidelijk en aantoonbaar op de tweede lijn (van bovenaan te beginnen) de zin “Justificatif de paiement”. Dit is geen Nederlands, dit is een zin uit de Franse taal. Deze zin is overbodig, om niet te zeggen in overtreding met de taalwet. Dit is dus, in tegenstelling tot wat u schrijft, geen ééntalig parkeerticket!”

We hebben geen nieuw antwoord uit Hasselt gekregen.

nummer 5 | mei 2023

Als het goed is zeggen we het ook!

nummer 5 | mei 2023

Dode hoek

Toevallig zagen we in onze buurt een vrachtwagen met de Nederlandstalige versie van de in Frankrijk verplichte “Attention – Angles Morts” klever.

Ze bestaan dus wel, die Nederlandstalige klevers!

VAB mag zijn aanbod “Dodehoeksticker Frankrijk” uitbreiden met dodehoekklevers voor hier. Onze kinderen verdienen immers ook bescherming.

nummer 5 | mei 2023

Zeeman heeft een eigen drietalig waarschuwingsbord ontworpen (met dank aan Karel Appelmans voor de foto).

Een pluim voor Versalof

Bij Versalof in Steenhuffel zitten ze op onze golflengte. Ze maken het voor taalgevoelige Vlamingen aangenaam om hun gezonde producten te kiezen in ons plaatselijke grootwarenhuis. Ze telen de groenten en stomen ze ook voor particulieren en bedrijven. Goesting in Versalofgroenten? Dan horen zij het graag!

Webstek: www.versalof.be

Brief met pluim: Versalof, Eshagestraat 13, 1840 Steenhuffel

E-post: info@versalof.be

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

BEZOEK DE VVB

Nieuws – Webwinkel – Podcast’s – Video’s